Arash Ashoorinia's Photography

February 09, 2006

Ashoora-ظهر عاشورا
Ashoora


Category Archive

نظرات
+

:|

نوشته شده توسط Lord در February 9, 2006 03:51 PM
+

سلام
ئاقعا ظهر عاشوراست.

نوشته شده توسط hamed در February 9, 2006 06:00 PM
+

خون بر زنجیر پیروز است!

نوشته شده توسط meigoon در February 9, 2006 07:36 PM
+

طلوع عزيزم

با ديدن اين عکس به چيزي فکر کردم
آيا هيچ متوجه اين شده اي که در تمامي مذاهب خون چه رنگ
پر رنگي دارد و بالمعال به دنبالش مظلوم مردن مشتي قدوس ؟

اين خون در اسلام و خون ميخ هاي عيسي که از آن به قدمت
تاريخ مسيحيت که چونان رودي از خون از دستها و پاها و قبول
منقل مسيح روان بوده
ناگزير براي پيروان خداد سال بعد هم ميل به اينکه هر کي به
قديس ما ميگه خرت به چنده ؟
بايد خونش را ريخت !!!!! زيرا آن تصور ذهني خوني که با مذاهب
به جذب لايه به لايه هاي مغزيک مسيحي يا اسلامي و يا کوفت و
زهر ماري رفته آنان را سالهاست در قسمت بينائي و چشم
کومپليتمان کور کرده مگه نه ؟

علت صلح جويانه بودن فرمايشات بودا را در تاريخش جستجو کنيد
قطره اي خون در آن نيست .
بوداي بزرگ چه کار به کار شمشير آخته يا ميخ درگوشت فرو رفته
داشته ؟
او زير درختي مينشسته و به کل کائنات و جهان چون کانت نگاه
ميکرده و ميفرموده :
- بابا جان من هيچي هيچي نيستيم و پشگلي هم محاسبه
نميشويم
اين غوغا و هاي و واي چيه الاغ ها؟
فقط و فقط هم از دستتون يه کار برمياد اونم اينه که همديگه رو
دوست داشته باشيد
و به عنوان جايزه تون هم اون بهشتي که ميخواستيد ساخته
باشيد و بعدش هم د برو که رفتي نفهم ها !!!!!!!

به هر حال دوست گرامي
ما ديگر از خون و هرچي که رنگ قرمز دارد بيزاريم منجمله گل
لاله سرخ !!!!
و بانوان محتممان هم زين پس ماتيک هائي به رنگ صورتي
خواهند زد
تا يه دو صده اي اين خاطرات سرخ و خوني و آتشين يادمان رود
به والله که خاطرات وحشتناکي داريم و براي کمرنگ کردنش
به جان خودم ماتحت همگي مان پاره اس باور کنيد . نانا

نوشته شده توسط nana در February 9, 2006 07:39 PM
+

نانا این را بخوان:

در كربلا چه گذشت؟
جزييات شهادت ياران امام حسين(ع) و حوادث روز عاشورا، هنوز براي بسياري از علاقه‌مندان خاندان اهل بيت(ع) تازگي دارد.
جمع‌آوري اين جزييات از منابع مستند تاريخي مي‌تواند چهره‌اي واقعي از حقايق اين حادثه بي‌نظير را ترسيم كند.
«بازتاب» در مقاله‌اي به قلم رسول جعفريان، جزييات مبارزه و شهادت امام حسين(ع) و اصحاب وي را به تصوير كشيده است:
عمر بن سعد با انداختن نخستين تير، رسما جنگ را آغاز كرد... .
در اين وقت‌، امام دستي به محاسنش كشيد و فرمود: غضب‌خدا ... بر كساني كه متحد بر كشتن فرزند دختر پيامبرشان شدند، شديد خواهد بود. به خدا سوگند كه تسليم آنان نخواهم شد تا با محاسني خونين خدا را ملاقات كنم (و اللّه ما أجبتهم الي شي‌ء ممّا يريدونه أبدا حتي ألقي الله و أنا مخضّب بدمي‌.) بلاذري مي‌گويد كه امام سوار بر اسبش‌، قرآني پيش روي خود نهاده بود و همين خشم دشمن را بيشتر بر مي‌انگيخت‌. در اين وقت‌، عمر بن سعد، حصين بن نمير تميمي را همراه پانصد نفر تيرانداز به سوي امام‌حسين ـ عليه السلام ـ فرستاد. تيراندازي اينان سبب شد كه همه اسبان سپاه امام كشته شدند و نيروهاي امام پياده گشتند.
در اين حمله‌، بسياري از اصحاب با تيرهايي كه بر بدنشان فرود آمد، به شهادت ‌رسيده يا زخمي شدند. (فما بقي واحد من أصحاب الحسين الاّ أصاب من‌ رميهم سهم‌). ابن شهرآشوب اسامي شهدايي را كه در حمله نخست دشمن به ‌شهادت رسيدند، فهرست‌وار آورده است‌. اين افراد جمعا 28 نفر از اصحاب و ده نفر از موالي امام حسين و پدرشان امام علي ـ عليهما السلام ـ بودند كه در مجموع 38 نفر مي‌شدند. اينها افرادي هستند كه اساسا فرصت نبرد تن به تن پيدا نكرده و در تيراندازي نخست كوفيان به شهادت رسيدند. ديديم‌كه ابن اعثم شمار آنان را بيش از پنجاه نفر ياد كرده است‌.
با شهادت پنجاه نفر در يك حمله دسته جمعي‌، شمار اندكي از ياران امام‌حسين ـ عليه السلام ـ باقي ماندند؛ كساني كه به نوعي مبارزه تن به تن با سپاه ‌ابن زياد داشتند... .
تك تك اصحاب عازم ميدان شده و پس از مبارزه به شهادت ‌رسيدند... .
اين افراد شجاعانه مي‌جنگيدند و از آنجا كه هيچ گونه تعلّق‌خاطري در آن لحظه به دنيا نداشتند، با تمام وجود به جنگ با افراد رفته ومردانه نبرد مي‌كردند. بعدها يكي از كساني كه در كربلا همراه عمر بن سعدبود، حكايت چگونه جنگيدن اين افراد را شرح داد: كساني كه دست در قبضه‌شمشير داشته‌، مانند شير ژيان بر ما مي‌تاختند و قهرمانان را از چپ و راست‌فرو مي‌ريختند؛ آنان آماده مرگ بودند؛ امان نمي‌پذيرفتند؛ در مال دنيا رغبتي‌نداشتند؛ هيچ فاصله‌اي ميان ايشان و مرگ نبود و در پي مُلْك نبودند. اگر ما دربرابرشان نمي‌ايستاديم‌، همه سپاه را از ميان برده بودند.
يكي از ياران امام حسين ـ عليه السلام ـ ، عمرو ]يا: علي‌[ بن قرظه انصاري‌ بودكه برادرش كنار عمر بن سعد و خودش نزد امام حسين ـ عليه السلام ـ بود.برادري كه نزد عمر بن سعد بود فرياد زد و امام حسين ـ عليه السلام ـ را به گمراه كردن برادرش متهم كرد؛ امام فرمود: خدا او را هدايت كرده است‌. آن‌شخص بر امام حسين ـ عليه السلام ـ حمله آورد كه نافع بن هلال در برابرش‌برآمده‌، او را مجروح كرد و بعدها بهبودي يافت‌. از چهره‌هاي برجسته كربلا، يكي همين نافع بن هلال بِجِلي است‌... .
در اين‌نبرد، بقاياي سپاه امام‌، چنان فشرده در كنار يكديگر قرار داشتند كه دشمن‌نمي‌توانست در آنان نفوذي داشته باشد. به ويژه آنان اطراف خيمه‌ها را كنده وآتش در آنها روشن كرده بودند و دشمن تنها از يك سوي مي‌توانست بر آنان‌ يورش برد. عمر سعد كساني را براي نفوذ در چادرها و كندن آنها از جاي‌، به درون محوطه خيمه‌ها فرستاد كه اين افراد توسط چند نفر از اصحاب امام‌محاصره و كشته شدند. اين امر سبب شد تا عمر سعد دستور دهد تا چادرها راآتش بزنند. امام حسين ـ عليه السلام ـ فرياد زد: اجازه دهيد آتش بزنند، در هرحال جز از يك سمت نمي‌توانند بر شما حمله كنند. دشمن براي اين كه كار رايكسره كند، تصميم حمله به خيمه‌ها و آتش زدن آنها را گرفت‌. شمر همراهسپاهش نيزه‌اش را به سوي چادر امام حسين ـ عليه السلام ـ پرتاب كرد و فريادزد: علي‌ّ بالنار حتي أحرق هذا البيت علي أهله‌، آتش برايم بياوريد تا اين خانه‌را بر سر اهلش آتش بزنم‌. در اينجا بود كه فرياد زنان و كودكان به آسمان رفته‌،همه از چادر بيرون ريختند. و در اينجا بود كه شَبَث بن ربعي شمر را توبيخ‌كرده‌، حركت او را زشت شمرد و شمر بازگشت‌. زهير بن قين كه فرماندهي‌ناحيه راست سپاه امام را داشت‌، همراه با ده نفر به سوي شمر حمله كرده او رااز محل اقامت زنان و كودكان امام حسين ـ عليه السلام ـ دور كرد. اما شمر بر اوحمله كرده چند نفر از افراد وي را به شهادت رساند. نبرد ادامه يافت‌. اصحاب‌امام حسين ـ عليه السلام ـ يك يك به شهادت مي‌رسيدند و هر كدام كه شهيدمي‌شدند، نبود آنان كاملا احساس مي‌شد؛ در حالي كه كشته‌هاي دشمن به دليل‌فراواني آنان‌، نمودي نداشت‌. اين حوادث تا ظهر عاشورا ادامه يافت‌.
ـ نزديكي ظهر بود كه حبيب بن مظاهر به شهادت رسيد. واقعه از اين قرار بودكه ابوثمامه صائدي ـ كه از اصحاب امام علي ـ عليه السلام ـ بود ـ وقتي ديداصحاب تك تك به شهادت مي‌رسند، نزديك امام حسين ـ عليه السلام ـ آمد وگفت‌: احساس مي‌كنم دشمن به تو نزديك مي‌شود، اما بدان‌! كشته نخواهي شدمگر آن كه من به دفاع از تو كشته شوم‌. اما پيش از آن من مي‌خواهم در حالي‌خداي خود را ملاقات كنم كه نماز ظهر را با تو خوانده باشم‌. (أحب‌ّ أن ألقي‌ربّي و قد صلّيت هذه الصلاة الّتي دنا وقتها) امام حسين ـ عليه السلام ـ فرمود:(ذكّرت الصلاة‌! جَعَلَك اللّه من المصلّين الذّاكرين‌) نماز را به ياد ما آوردي‌!خداوند تو را از نمازگزاران ذاكر قرار دهد... .
هنوز زهير و شماري اصحاب دراطراف امام بودند. امام نماز را به جماعت ـ در شكل نماز خوف ـ اقامه كرد. به‌اين ترتيب كه امام دو ركعت نماز ظهر را آغاز كرد در حالي كه زهير و سعيد بن‌عبدالله حنفي جلوي امام ايستادند. گروه دوم نماز را تمام كرده‌، آنگاه گروه ‌اول ركعت دوم را به امام اقتدا كردند. در وقتي كه سعيد جلوي امام ايستاده بود، هدف تير دشمن قرار گرفت‌. بعد از پايان نماز هم‌، هرچه امام به اين سوي و آن‌سوي مي‌رفت‌، سعيد ميان امام و دشمن قرار مي‌گرفت‌. به همين دليل‌، چندان‌تير به وي اصابت كرد كه روي زمين افتاد. در اين وقت از خداوند خواست تا سلام او را به رسولش برساند و به او بگويد كه من از اين رنجي كه مي‌برم‌،هدفم نصرت ذرّيه اوست‌. وي در حالي به شهادت رسيد كه سيزده تير بربدنش اصابت كرده بود... .
شروع به نبرد از سوي اهل بيت امام حسين ـ عليه السلام ـ ، زماني بود كه ازياران كسي باقي نمانده بود. (فلم يزل أصحاب الحسين يُقاتلون و يُقْتلون حتي‌لم يبق معه غير أهل بيته‌) آن گاه اهل بيت وارد كارزار شده و شماري از آنان به‌شهادت رسيدند كه رقم آنان را كمتر از شانزده نفر ننوشته‌اند، و برخي از منابع‌نام بيش از بيست نفر را ياد كرده اند. فهرست اين افراد به نقل از محمد بن سعد(م 230) خواهد آمد.
شهداي خاندان رسول الله در کربلا
عباس بن علي بن ابي‌طالب‌: وي كه بعدها نسل و نوادگانش او را سقّامي‌ناميدند، مردي زيباچهره و بلند قامت بود كه وقتي سوار اسب مي‌شد،پايش به زمين مي‌رسيد. عباس پرچمدار سپاه امام حسين ـ عليه السلام ـ بود وآنچنان كه امام باقر ـ عليه السلام ـ فرموده است قاتلان وي زيد بن رقاد جَبنّي وحكيم بن طفيل سِنْبسي از قبيله طي بودند. وي زمان شهادت 34 سال‌داشت‌.شيخ مفيد نوشته است‌: وقتي عباس فراواني كشته‌هاي ياران امامحسين ـ عليه السلام ـ را ديد، به برادران خود يعني فرزندان ام‌البنين گفت‌:پيش برويد تا ببينم كه براي خدا و رسول‌ِ او نصيحت كرديد. پس از آن همراه‌حسين بن علي به سمت فرات رفتند تا آب بردارند كه سپاه عمر بن سعد مانع‌آنان شدند. اينجا بود كه يكي از كوفيان تيري انداخت كه به دهان امام حسين ـعليه السلام ـ اصابت كرد. امام با دست خود آن تير را بيرون كشيده‌، خونش رابه آسمان پرتاب كرد و در حق دشمن نفرين كرد. در اين وقت‌، دشمن عباس رامحاصره و از امام حسين ـ عليه السلام ـ جدا كردند. عباس يك تنه مي‌جنگيد تاافتاد. زماني كه افتاد و به دليل جراحات نتوانست حركت كند، زيد بن ورقاء وحكيم بن طفيل او را كشتند. بلاذري در جاي ديگري مي‌گويد: برخي برآنند كه‌حرملة بن كاهل اسدي والبي‌، با كمك گروهي از سپاه‌، عباس بن علي بن‌ابي‌طالب را كشته‌، بدنش را پايمال كردند (و تعاوروه‌)؛ آن گاه حكيم بن طفيل‌طائي لباس عباس را از تنش درآورد. همين حرمله تيري هم به امام حسين ـ عليه السلام ـ انداخت كه به لباس آن حضرت اصابت كرد. ابوالفرج اصفهاني به‌نقل از امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ مي‌نويسد: مادر اين چهار فرزندـ ام‌البنين‌ ـ به بقيع مي‌آمد و ناله‌ها و گريه‌هاي سوزناكي سر مي‌داد؛ به طوري كه‌مردم اطراف او اجتماع مي‌كردند؛ حتي مروان بن حكم براي تماشا مي‌آمد ودر كنار بقيه به ناله و ندبه او گوش فرا مي‌داد. ابوالفرج خبري هم از قاتل عباس‌نقل كرده است كه بعدها صورتش سياه شده‌، مي‌گفت‌: اين پس از آني بود كه جواني از بني هاشم را كه روي پيشانيش آثار سجود بوده‌، به قتل رساند... .
علي اكبر: (فرزند ام‌ليلي و متولّد در زمان عثمان‌) بن حسين بن علي كهتوسط مرة بن منقذ بن نعمان عبدي‌ [عبدالقيس‌] كشته شد. ابومخنف‌، بلاذري و دينوري مي‌گويند: نخستين كشته از اهل بيت‌، علي اكبر بود... .
وي سپس به سوي دشمن رفت‌. (گويا دست كم يك بار حمله كرد و نزد پدربازگشت و مجددا حمله كرد. در اين وقت‌) مردي از عبدالقيس با نام مُرّة بن‌منقِذ بن نعمان در حالي كه علي اكبر نزديك پدرش ايستاده بود بر او حمله كردو ضربتي سخت بر وي وارد آورد. امام حسين ـ عليه السلام ـ نزد فرزندش‌آمد و گفت‌: قتلوك يا بُني‌ّ! علي الدنيا بعدك العفا، اي فرزندم تو را كشتند. بعد ازتو خاك بر سر دنيا؛ آنگاه او را به خود چسباند تا آن كه از دنيا رفت‌. با شهادت‌علي اكبر، زينب (س‌) سراسيمه از خيمه بيرون آمد و فرياد مي‌زد: وا أُخيّاه‌!يابن أُخيّاه‌! وي آمد تا خود را روي جنازه علي اكبر انداخت‌. امام حسين ـ عليه‌السلام ـ دستش را گرفت و او را به خيمه بازگرداند. آنگاه به جواناني كه نزديكش بودند فرمود: برادرتان را برداريد. آنان او را برداشته در برابرخيمه‌اي كه در مقابلش مي‌جنگيدند، گذاشتند. مطالب فتوح تا اندازه‌اي بامنابع ديگر متفاوت است و دشواري‌هايي دارد. وقتي علي اكبر كه به نقل وي‌هيجده ساله بوده‌، به ميدان رفت‌، امام حسين ـ عليه السلام ـ سر بر آسمان برداشت و گفت‌: الّلهم أشْهِد علي هؤلاء القوم‌! فقد برز اليهم غلام أشبه القوم‌خَلقًا و خُلقًا و مَنطقًا برسول اللهّ‌. علي اكبر به ميدان رفت‌، جنگيد تا آن كه شاميان از دست او به ناله و فغان آمدند.علي اكبر كه جراحات فراواني برداشته‌بود، به سوي پدر بازگشت و اظهار كرد: چندان تشنه است كه نزديك است ازتشنگي بميرد! امام حسين ـ عليه السلام ـ گريه كرد و فرمود: عزيزم‌! قدري‌ديگر بجنگ‌؛ به زودي از دست جدّت سيراب خواهي شد. علي اكبر حمله كردتا كشته شد... .
كودكي از كودكان حسين دويد تا آن كه در دامان امام حسين ـ عليه‌السلام ـ نشست‌؛ در اين وقت مردي تيري انداخت كه به گلوي او اصابت كردو او را كشت‌. در اين وقت حسين گفت‌: الّلهم ان‌ّ كنْت‌َ حبسْت‌َ عنّا النّصر،فاجعَل‌ْ ذلك لما هو خير في العاقبة و انْتَقِم لنا من القوم الظّالمين‌... .
عقبة بن بشير اسدي به من گفت‌: امام باقر ـ عليه السلام ـ به‌من فرمود: يك خون از ما در ميان شما بني اسد هست‌. من گفتم‌: خداي شما رارحمت كند، گناه من چيست‌؟ و آن خون كدام است‌؟ امام باقر ـ عليه السلام ـفرمود: كودكي از حسين به سوي او آمد و در دامن او نشست‌؛ در همان حال‌يكي از شما بني‌اسد تيري انداخت و او را كشت‌. امام حسين ـ عليه السلام ـخون را گرفت و وقتي دستش پر شد، آن را به آسمان پرتاب كرد و گفت‌: خدايااگر نصرت خود را بر ما نفرستادي اين را در جايي كه خير است قرار ده و انتقام‌ما را از ستمكاران بگير... .
به احتمال آنچه در باره عبدالله بن حسين گفته شده‌، مربوط به كودكي از امام‌حسين ـ عليه السلام ـ است كه در برخي از منابع‌، همان علي‌ّ بن الحسين‌الاصغر است كه ميان شيعيان به همين نام شهرت دارد. اما نقلي كه در ميان‌شيعه رايج است‌، از فتوح ابن اعثم گرفته شده و در مآخذ كهن ديگر نيامده‌است‌. ابن اعثم مي‌نويسد: در اين وقت براي حسين كسي نماند جز يك بچه‌هفت ساله و بچه شيرخوار ديگر. امام حسين ـ عليه السلام ـ نزديك خيمه آمدو گفت‌: اين طفل را به من بدهيد تا با او وداع كنم‌. بچه را گرفت‌، او را بوسيدو گفت‌: اي فرزندم‌! واي بر اين مردم‌، وقتي كه در قيامت‌، خصم آنان محمدباشد. در اين وقت تيري زدند كه به گلوي علي اصغر خورد. امام حسين ـ عليه‌السلام ـ از اسب پايين آمد؛ با شمشير خود جايي را حفر كرده‌، بر او نمازخواند و دفنش كرد. بعد ايستاد و اشعاري خواند كه هفده بيت است‌! يعقوبي‌اشاره‌اي اجمالي به اين رخداد دارد. وي مي‌نويسد: طفلي را كه همان ساعت‌متولد شده بود! به دست امام حسين ـ عليه السلام ـ دادند تا در گوش او اذان‌بگويد. در همان حال تيري آمد و در گلوي آن بچه فرو رفت‌. امام حسين ـ عليه‌السلام ـ تير را درآورد و گفت‌: واللّه لانت أكرم علي اللّه من النّاقة‌. به خداسوگند ارزش تو از ناقه (صالح‌) بيشتر است‌. در ارشاد شيخ مفيد در اين باره‌مطلبي نيامده است‌. عمري نسابه‌، عالم علوي نسب شناس قرن پنجم هجري‌ نيز دو علي براي امام حسين ـ عليه السلام ـ مي‌شناسد. علي اكبر كه در طف به‌شهادت رسيد و علي اصغريعني امام سجاد ـ عليه السلام ـ كه زنده ماند.
به هر روي‌، اين كه عبدالله بن الحسين‌، يعني همان كه به گفته مورخان در دامان ‌پدر در كربلا توسط حرمله تير خورد و به شهادت رسيد، همان علي اصغرباشد، كاملا محتمل است‌؛ به ويژه كه نامگذاري به «علي‌» بيش از آن كه نام كودك باشد، براي تيمّن و تبرّك به نام جدشان بود كه براي فرزندان بكارمي‌رفت و همزمان مي‌توانست نام عبدالله را نيز داشته باشد. البته اين يك احتمال است‌. شيخ مفيد از عبدالله بن حسن بن علي ياد كرده است كه در وقت‌تنهايي امام حسين ـ عليه السلام ـ به سوي آن حضرت دويد. امام حسين ـ عليه‌السلام ـ از زينب (س‌) خواست تا او را نگاه دارد؛ اما كودك گفت كه از عمويش‌جدا نمي‌شود. وقتي ابجر بن كعب خواست شمشيري به امام بزند، كودكدستش را بالا آورد. شمشير به دستش خورده‌، قطع شده و به پوست آويزان‌شد. اين روايت در لهوف نيز آمده و در تصريح شده است كه حرملة او را كه دردامان عمويش نشسته بود، با تير زد. در زيارت ناحيه مقدسه هم آمده است‌: السلام علي عبداللّه بن الحسن الزّكي لعن الله قاتله و راميه حَرْملة بن كاهل‌الاسدي‌. آيا ممكن است عبدالله بن حسين‌، همان عبدالله بن حسن باشد؟ دررساله فضيل رسان ـ از اصحاب امام باقر و صادق ـ كه فهرست شهداي‌كربلاست از عبدالله بن الحسين و عبدالله بن الحسن هر دو ياد شده است‌... .
قاسم بن حسن‌: وي توسط سعيد بن عمرو ازْدي كشته شد. ابن سعدمي‌نويسد: اين بچه در حالي كه پيراهني پوشيده بود و كفشي بر پا داشت كه بند لنگه چپ آن پاره شده و به پايش آويزان بود، به ميدان آمد. عمرو بن سعيدازدي‌]![ بر او ضربتي زد كه وي افتاد و در همان حال عمويش را صدا زد. امام‌حسين ـ عليه السلام ـ بر عمرو حمله كرد و عمرو كه دستش را بالا آورده بودتا از خود دفاع كند، دستش از مرفق قطع شد. در اين بين‌، كوفيان براي نجاتعمرو هجوم آوردند كه در اثر اين هجوم و فشار عمرو زير دست و پاي اسبان‌كشته شد. امام حسين ـ عليه السلام ـ بالاي سر قاسم ايستاد و گفت‌: عزّ علي‌عمِّك أن تدعوه فلايُجيبك، أو يُجيبك فلا يَنْفعك. بر عمويت دشوار است كه‌او صدا بزني و نتواند پاسخت را بدهد، يا اگر پاسخ دهد، سودي براي تونداشته باشد. آن گاه امام حسين ـ عليه السلام ـ دستور داد تا قاسم را به خيمه‌آورده‌، نزد بدن علي اكبر گذاشتند. ابومخنف گزارش شهادت قاسم را از زبان‌حُمَيد بن مُسلم اَزْدي‌، مفصّل‌تر آورده است‌: نوجواني به ميدان آمد، صورتش‌چون ماه‌؛ در دستش شمشير، پيراهن بر تن و كفشي كه بند تاي چپش باز بود،بر پا داشت‌. عمرو بن سعد بن نفيل گفت‌: من به او حمله مي‌كنم‌. حُمَيد گويد:به او گفتم‌: سبحان الله‌! چرا تو؛ كساني هستند كه از تو كفايت مي‌كنند. گفت‌: به‌خدا به او حمله مي‌كنم‌. وي حمله كرده‌، شمشيري بر سر آن نوجوان نواخت‌.غلام با صورت به زمين افتاد و عمويش را صدا كرد. حسين مانند شيري خودرا بالين او رساند. آن حضرت ضربتي حواله عمرو كرد و زماني كه عمرودستش را جلوي شمشير گرفت‌، از مرفق قطع شد. فريادي كشيد و كوفيان‌آمدند تا او را از دست امام حسين ـ عليه السلام ـ نجات دهند كه در آن حيص وبيص زير پاي اسبان كشته شد. حسين بالين آن نوجوان آمد، در حالي كه‌پاهايش را تكان مي‌داد و روي زمين مي‌كشيد. امام حسين ـ عليه السلام ـ گفت‌:دور باشند از رحمت خدا مردماني كه تو را كشتند. در قيامت كسي جز جدّ توخصم آنان نخواهد بود. بعد گفت‌: عزّ واللّه علي عمّك أن تدعوه فلايُجيبك أويُجيبك ثم لايَنفعك. آن گاه وي را در بغل گرفت و سينه او را به سينه‌اش‌چسباند. سپس وي را آورد و نزد فرزندش علي اكبر و ديگر كشته‌هايي كه ازاهل بيتش در آنجا بودند، گذاشت‌. پرسيدم‌: اين نوجوان كه بود؟ گفتند: قاسم‌بن حسن بن علي بن ابي‌طالب‌... .
اما كساني از اهل بيت كه از ماجراي كربلا نجات يافتند، به نقل ابن سعد اينانند:
علي بن الحسين‌: امام سجاد ـ عليه السلام ـ كه نسل امام حسين ـ عليه السلام ـاز طريق وي باقي مانده است‌. وي در كربلا مريض و در خيمه در كنار زنان بود.علي بن الحسين كه همسرش «ام محمد دختر امام حسن ـ عليه السلام ـ » نيزهمراه كاروان بود، در اين وقت بيمار بوده و سخت از وي مراقبت مي‌شد.شمر ملعون با اشاره به وي گفت‌: اين را هم بكشيد. مردي كوفي فرياد زد:سبحان الله‌! آيا جوان نورسي را كه مريض است و نجنگيده مي‌كشيد؟ در اين‌وقت عمر سعد گفت‌: متعرض زنان و اين مريض نشويد. علي بن الحسين مي‌گفت‌: در آن وقت مردي از آنان مرا پنهان كرده‌، در جايي منزل داده‌، از من نگهداري مي‌كرد و هر بار كه نزد من مي‌آمد و مي‌رفت گريه مي‌كرد؛ چنان كه‌من گفتم اگر وفايي نزد مردم مانده باشد، نزد اين مرد است‌. يكباره منادي ابنزياد فرياد زد: علي بن الحسين نزد هر كسي هست او را بياورد و سيصد درهمبگيرد. اين مرد نزد من آمد و همان طور كه گريه مي‌كرد، دست مرا به گردن من‌بسته‌! مي‌گفت‌: مي‌ترسم‌. آن گاه مرا بيرون برده و دست بسته تحويل داده‌،سيصد درهم را گرفت‌. مرا گرفتند و نزد ابن زياد بردند.
حسن بن حسن بن علي كه نسل او باقي است‌.
عمرو بن حسن بن علي كه نسلي از او برجاي نمانده است‌... .

نوشته شده توسط سامی در February 9, 2006 09:17 PM
+

دارم گفتگوت رو می شنوم گفتم بیام یه کامنتم بذارم
اکثر عکسهات رو خیلی دوست دارم بعضی هاشون بی نظیرن

نوشته شده توسط گلنار در February 9, 2006 11:20 PM
+


خوب من نوکرت برم سامي جان

نوشته ام بايد با کون خود پاره کردن اين خاطرات تلخ را کمرنگ
کنيم .

آنگاه شما برايم تاريخچه يکي از همان خاطرات تلخ را کپي
کرده و ميخواهي به خوردم بدهي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اين که رسم معرفت نيست برادر سامي که ؟
حاشا و کلا که که من به اين گونه داستانهاي حسين کرد شبستري
ذره اي علاقه داشته باشم
باور کن ترجيح ميدهم کتاب زندگي مادام هايدي فلاي را بخوانم
که بالاخره يه اکشن انساني !! به شکل سکس در کتاب وجود دارد !!

بيزارم از اين نوع قر و قنبيله هاي صحراهاي بيشمار کربلاهاي تاريخ
تخمي خودمان به حرضت عباس !!!!
ديگه از اين پيشنهادات براي من ندهي که گوشت را چنان خواهم
کشيد که تا زمان سرنگوني اين رژيم دردش خوب نشود !!!!!
فهمستي چي گفتم يا نه ؟ نانا

نوشته شده توسط nana در February 9, 2006 11:22 PM
+

احترام به باور هاي مذهبي مردم ، احترام به
آزادي است و نه تاييد حاکميت جمهوري اسلامي ضد مردمي. و اهانت به مذهب ، ضربه به آزادي است.

نوشته شده توسط احمد در February 10, 2006 12:01 AM
+

احترام به باور هاي مذهبي مردم ، احترام به
آزادي است و نه تاييد حاکميت جمهوري اسلامي ضد مردمي. و اهانت به مذهب ، ضربه به آزادي است.

نوشته شده

ببين احمد گرامي

بيا به جاي احترام به باورهاي مردم بگوئيم

با باورهاي مردم کاري نداشته باشيم

ميداني فرقش چيست ؟
فرقي بسيار بسيار بزرگ و با اهميت دارد که برايت ميگويم :

هنگامي که تو ميگوئي احترام به باورهاي مردم يعني بخشي از مردم
را وادار ميکني که دروغ بگويند مگه نه ؟
چون مثلا اون بي خدائي که به بقال سر کوچه ميگه :
من به باورهاي تو احترام ميگذارم داره دروغ ميگه چون با عقيده خود دشمن
تمامي اين باورها است مگه نه ؟

ولي وقتي به او بگوئي : بابا بيائيد عيسي به دين خود موسي به دين
خود کاري به کار هم نداشته باشيم
تو کلي جا باز ميکني براي هزاران نوع عقيده و نظر

اشکال کار اين است که ما اين کلمه احترام را بکار ميبريم
و در مقابلش هر چيزي ميتواند بشود توهين !!!!!!
کما اينکه داريم زنده تو تلويزيون ميبينم !!!!مگه نه ؟

ما بايد بايد بايد با مذهب هم همان کاري را که با هر چيز ديگر ميکنيم
بکنيم و آن تنها و تنها اين است

به کار ديگران فضولي نکرده و فوکوس کنيد روي عقيده خود و نشان
دادن خوبي هاي اين عقيده
اين معني گسترش دين به عنوان چيزي مفيد است نه آن کاري که
جمهوري اسلامي ميکند
به کار همه کار دارد و خودش از همه بدتر و خونخوارتر است مگه نه ؟
حداقل شمائي که در ايرانيد اين کلمه احترام را با فضولي نکنيد عوض
کنيد
که بتوانيد به اوني که محمد شما را مسخره ميکند بگوئيد
به کار محمد فضولي نکن برو عيسي خودتو بپرست والسلام . نانا

نوشته شده توسط nana در February 10, 2006 01:19 AM
+

نوشته ام را به اين صورت تصحيح مي کنم.

احترام به باور هاي مذهبي مردم ، احترام به
آزادي ست و نه تاييد حاکميت ضد مردمي جمهوري اسلامي، و اهانت به مذهب ، ضربه به
آزادي.

نوشته شده توسط احمد در February 10, 2006 01:21 AM
+

مشکل من نه با نام جمهوري اسلامي، بلکه با
حاکميت اين جمهوري ست. در يک انتخابات واقعا
آزاد، به آقايان ملي مذهبي، يا آقاي خاتمي با همه انتقادي که به ايشان دارم راي خواهم داد.
به معني روشن تر معتقد به اصلاح اين جمهوري
هستم. با ذکر اين نکته که خود را مذهبي نمي دانم .

نوشته شده توسط احمد در February 10, 2006 01:50 AM
+

alie vaghean harf nadare dast marizad

نوشته شده توسط BAHAREH در February 10, 2006 02:06 AM
+

بسيار خوب دوست گرامي احمد

سخنان شما نشان دهنده نگاه معتدل شما به همه جريانات سياسي
ايران است تنها يک اشکال دارد
اين جمهوري اسلامي با ساخت من درآوردي خود چيزي جز ديکتاتوري
فردي نيست عزيز من خود را بيخود گول نزنيم
تا زماني که شخصي به نام ولي فقيه در راس راس است مهم نيست
در حکومت چند هزار نفر زير دست او هستند اين مطلقا ديکتاتوري
است

چيزي که گنجي بدبخت ميگويد و به خاطرش به زنده افتاده همين
حرف است
که برادر من هزاران شوراي مصلحت اين و مجلس خبرگان اون و
مجلس شوراي اسلامي و از اين گونه نهادها هم که باشد در
تحليل نهائي هيچ کدام هيچ غلطي نميتوانند کنند الا با اجازه
رهبر
بنابر اين ما در ساخت کنوني و با قانون اساسي کنوني هرخاکي
هم که به سر خود بريزيم فرق زيادي نميکند
چون خامنه اي ميميرد و به جايش پسر رفسنجاني ميشود ولي
فقيه مثنلي
و ما را از اين وليان فقاهت راه رهائي نيست که نيست که نيست
ما نيازمند يک قانون اساسي جديد و کاملا تر و تازه هستيم که در
بطن خود درست در اين لحظه تاريخمان به اهميت اين نيمه جوان
مملکت واقف ومنافع آنان و آينده آنان را در خود بگنجاند همچنان که
منافع باقي ملت ايران را
جواني با پوسيدگي در نبرد دائميست
قوانين اسلامي و ولايت فقيه چيزيست پوسيده . والسلام نانا

نوشته شده توسط nana در February 10, 2006 08:05 AM
+

بطور مشخص من معتقدم ، جمهوري را انقلاب نمي کنند تا جمهوري يا جمهوري تر ، يا مذهبي
يا مذهبي تر ، يا غير مذهبي کنند، و يا به عقب
بر گردانده و دوباره شاهي کنند، جمهوري را اصلاح مي کنند. و اين اصلاحات با توجه به شرايط و خواست و اگاهي مردم مي تواند در همه موارد ، تغيير يا حذف ولا يت فقيه و تغيير و
اصلاح قانون اساسي باشد.

نوشته شده توسط احمد در February 10, 2006 11:54 AM
+

چه عکسی. کجا هست؟

نوشته شده توسط پوریا در February 10, 2006 12:03 PM
+

http://www.barareh.ir/cn.htm
ghabele tavajohe aghaye ahOorinia
masOome naseri >> MASOOMA !
??!!

نوشته شده توسط aSsb... در February 11, 2006 01:30 AM
+

آگر مدعيان به ديگران فحش نميدادند
اكر ديگران به مدعيان ليچار نميگفتند
اگر براي اثبات تمدن در و ديوار به آتش نميكشيدند
اگر به هر آنچه محبوب شد نميريدند
اگر يك جمله از آنچه را برايش سينه ميدرند ميفهميدند
اگر به خاتمي راي نميدادند تا بعدا فحشش بدهند
اگر با كلاسي ريدن به گذشته نبود
اگر ...
ديگر اينجا اسمش ايران نبود

نوشته شده توسط nazbalesh در February 11, 2006 04:40 AM
+

اولا که به نظر من مراسم محرم و عاشورا در شکل و هیات کنونی چیزی بیش از یک کارناوال سراسری نیست. مانند همه کارناوال هایی که در سراسر دنیا سالیانه برگزار می شود. با همان کارکرد های اجتماعی که دارد. فقط فرق اساسی اش با بقیه این است که به خاطر نفوذ فرهنگ بادیه نشینی و قبیله ای این کارناوال ظاهری غمگین و قالب عزاداری دارد.
ولی منظور من از این حرفها مسخره کردن دین نیست و نمی خواهم هم که در روشنفکر مابانه از موضع بالا عوام الناس را مسخره کنم. ولی حقیقتا برای ملتی که بیشترین ظلم ها جلوی چشمانشان اتفاق می افتد و بی تفاوت از آن می گذرند دیگر حرف از امام حسین و حق طلبی واقعا بی معنی است. برای ملتی که حاضر نیستند حتی یک لحظه به گنجی فکر کنند چه برسد به اینکه اعتراضی کنند، برای ملتی که بهترین روزنامه هایشان را بسته اند و هیچ نمی گویند، برای ملتی که ده سال پیش صد ها نفر از جوانان بی گناهشان را در اوین بدون محاکمه اعدام کرده اند(و اکنون همه این واقعه را فراموش کرده اند) دیگر توی سر زدن برای امام حسین 1400 سال پیش (هر چقدر هم قدسی باشد) واقعا مسخره است. مسخره تر کسانی که برای این واقعا داستان سرایی می کنند. اگر به خون و خون ریزی حق نمایان می شود تا بخواهید از این مظلوم ها در تاریخ داریم. کافیه یه کم تاریخ حمله مغول یا جنایت های هیتلر در جنگ جهانی را بخوانید.

نوشته شده توسط حنیف در February 11, 2006 11:46 AM
+

اين نتيجه حقنه كردن 24 ساعته اسلام به ملت بينواست، خوب حق دارند به اين دكان كثيف صفويه كمي فحش بدهند كه دلشان خنك شود.

نوشته شده توسط لائيك در February 12, 2006 07:38 PM
+

نانا تو انسان بدبین، منفی و بعضی وقت ها هم بی ادب هستی. اگر خودت چند سطر از نوشته هات رو بخونی که مطمئنم نمی خونی متوجه میشی. همانطور که خودت نوشته ای حالا می خواهی تا اخر عمرت بشین کونت را پاره کن و یا اگر برایت سخت است بده پاره کنند تا خاطرات تلخ محرم و مراسم اعتقادی 70 میلیون را پاک کنی و خاطرات سکس مادم هایدی را جایگزینش کن. همین را بگویم که شما قدرت تشخیص میان سیاست و اعتقادات دینی مردم را نداری.

نوشته شده توسط سامی در February 13, 2006 01:07 AM
+

نانا تو انسان بدبین، منفی و بعضی وقت ها هم بی ادب هستی. اگر خودت چند سطر از نوشته هات رو بخونی که مطمئنم نمی خونی متوجه میشی. همانطور که خودت نوشته ای حالا می خواهی تا اخر عمرت بشین کونت را پاره کن و یا اگر برایت سخت است بده پاره کنند تا خاطرات تلخ محرم و مراسم اعتقادی 70 میلیون را پاک کنی و خاطرات سکس مادم هایدی را جایگزینش کن. همین را بگویم که شما قدرت تشخیص میان سیاست و اعتقادات دینی مردم را نداری.

نوشته شده توسط siroos در February 13, 2006 01:09 AM
+

نانا جان بیخود خون خودت رو کثیف نکن این آقای احمد ظاهرا یک وابستگی به یک جایی داره و تمام سعیش اینه که اون وابستگی رو بپوشونه. الان خودش میفهمه . هر وقت تونست اون وابستگی رو وحقیقتش رو در خودش پیدا کنه و اینو بفهمه که چرا چرا اون وجود داره ؟اونوقت میتونه معنی حرفای تو و دیگرون رو بهتر درک کنه

نوشته شده توسط parham در February 14, 2006 01:39 AM
+

اصلا اعصاب خودتون رو خرد نکنید . اگه فکر می کنین جمهوری اسلامی بده برید نگاه کنید الان فرانسه حکومتش رو داره مثله ما می کنه حتما می خندید ولی دارن آزادی رو یه طرفه می کنن یعنی ما تعریف می کنیم که زن باید با حجاب باشه تو خیابون فرانسه داره عکسش رو اجرا می کنه. چطوری؟ نباید با حجاب باشی . دوستان به باید و نباید توجه کنین نه این که حالا حجاب خوبه یا بده . بخشی از این تفکر رو آقای اکبر گنجی در کنفرانس برلین گفتند . پس به این نتیجه می رسیم که جمهوری یه ابزار برای خر کردن مردم در همه جای دنیاست یا مثل مارکسیست نظریه ای است که هنوز در هیچ جای دنیا کاملا اجرا نشده . پس این قدر نانا سنگ فلسفه غرب رو به سینش نزنه که 100ساله اونم هیچ نتیجه ای نداده تو ایرانو از نانا 100برابر تند رو ترش هم بوده ولی هیچ کاری نتونستند بکنند به جز نشستن توی تریا و سیگار دود کردن تئوری دادن و قهوه خوردن. بعدش هم فلسفه بودا رو با امام حسین مقایسه نکن - شما چرا اینو نمیگی که گاندی در کتاب ای است مذهب من اشاره می کنه که ایده کارم رو از امام حسین گرفتم -

نوشته شده توسط mehdi noori در February 14, 2006 02:47 AM
+

با درود
آقای عزيز هيچ هرفی پوچ تر از اين نيست که بگيم دموکراسي يعني :به هم توهين نکنيم!!!!اصلا شما پس به کل معنی دمو کراسي رو نمي دونيد!!!بهتره یه سری هم هر از گاهی به کتاب های علوم سياسي بزنيد تا مفهوم اين کلمه رو درک کنيد!!!چه طوره که اگه یکی چماق دست بگيره و بزنه تو سر همين آقا يا خانوم nanaهیچ کس صداش در نمياد و فرياد دموکراسي خواهي سر نميده؟؟؟اما اگه یکي مخالف شما حرف می زنه سريع دموکراسي رو مي کنيد پيرهن عثمون؟؟؟آقاي عزيز شما سوراخ دعا رو مثل اين که گم کردی!!یه بار ديگه برو از چند تا آدم با سواد معنی دموکراسي رو بپرس!!!!!!!!

نوشته شده توسط ميم در February 15, 2006 02:17 AM
+

اين ها در جواب آقا احمد بود.البته به جای دموکراسی بايد می گفتم آزادی!که تصحيح می کنم!همون طور که دوستتون صفحات جعلی تاريخ شيعه رو با آزادی تمام اين جا نوشتن و مخاطبشون رو خر فرض کردن برای nana يا ديگری هم این سهم از آزادی رو لحاظ کنيد تا حرفشون رو بزنند!!!!!!!خندم مي گيره .....!!!خندم ميگيره......!!!تصورتون از آزادی اون قدر کوچک و تنگه که خندم مي گيره!!!!!!

نوشته شده توسط ميم در February 15, 2006 02:27 AM
+

آقای مهدي نوری شما هم بهتره بری یه سری کتاب در مورد پارلمانتاريسم بخونی تا اين قدر ساده و آخوند مسلک در مورد فرانسه قضاوت نکنی!!!انتخابانت آزاد در فرانسه مجلسی رو تشکيل داده که متشکل از تمام اقشار فرانسه است!!این مجلس به مصداق ملت فرانسه است!مسلمان و بي دين در آن حق رای یکسان دارند و مصوبات اين مجلس خواست اکثريت ملت فرانسه است!!!پس به این خواسته باید احترام گذاشت و از آن تمکين کرد!این مجلس دستور حذف اسلام یا دين ديگری رو نداده...

نوشته شده توسط ميم در February 15, 2006 02:41 AM
+

میم لطفا خودتو گول نزن چیزی که داره اجرا میشه دیگه این همه داستان نداره مهم اجرا توسط حکومته - بعدش هم این طوری نگو آخوندی که خودت در پیچوندن مطلب از همه آخوند تری - بعدش دید تنگ و کوچولوی شما باز نتونست مفهوم رو درست درک کنه و با یه کلمه گفتن آخوند مطلب رو پیچوندی - بعدش هم هر گونه نشان دین مثل عرقچین یهودی ها یا حجاب منع شده - یعنی گرفتن آزادی - درسته ؟ و یه چیزی رو هم بهت بگم دنیا ظرفیت اعمال آزادی کامل رو نداشته - ندارد و نخواهد داشت - ولی قبول دارم که نسبت کم و زیاد خیلی تاثیر دازه شکی هم درش نیست - بعدش هم این قدر مطالعه خودتو به رخ بقیه نکش بنده این حرفها رو از کسانی می شنوم که دکتر سیاست هسستن یا مقاله می خونم . ولی خوب می زارم به حساب آزادی و اینکه هر چی دوست داری بگو ... من مخلصتم -

نوشته شده توسط Mehdi noori در February 16, 2006 02:22 AM
+

AUTHOR: d
EMAIL: D@TT.com
IP: 85.185.230.186
URL:
DATE: 02/19/2006 12:36:23 PM

نوشته شده توسط d در February 19, 2006 12:36 PM
+

خوب

نوشته شده توسط عليرضا در March 4, 2006 10:08 AM
+

http://www.guasaveva.com/xzasians/royalty-free-photos-young-asian-women.html , royalty free photos young asian women http://www.guasaveva.com/xzasians/royalty-free-photos-young-asian-women.html
http://www.continentalhomehealth.com/titsmovies/big-breast-artwork.html , big breast artwork http://www.continentalhomehealth.com/titsmovies/big-breast-artwork.html
http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-hotels-hetman-poland.html , gay hotels hetman poland http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-hotels-hetman-poland.html
http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-news-seattle.html , gay news seattle http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-news-seattle.html
http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-nude-porn-search-engines.html , gay nude porn search engines http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-nude-porn-search-engines.html
http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-boys-nl.html , gay boys nl http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-boys-nl.html
http://www.guasaveva.com/xzasians/free-hardcore-photos-asian-women.html , free hardcore photos asian women http://www.guasaveva.com/xzasians/free-hardcore-photos-asian-women.html
http://www.continentalhomehealth.com/lesbi/dirty-lesbos-poet.html , dirty lesbos poet http://www.continentalhomehealth.com/lesbi/dirty-lesbos-poet.html
http://www.continentalhomehealth.com/titsmovies/amature-big-tits-movie.html , amature big tits movie http://www.continentalhomehealth.com/titsmovies/amature-big-tits-movie.html
http://www.mortonhollow.com/jpmature/mature-gangbang-pantyhose-sluts.html , mature gangbang pantyhose sluts http://www.mortonhollow.com/jpmature/mature-gangbang-pantyhose-sluts.html
http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-clubs-chicago.html , gay clubs chicago http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-clubs-chicago.html
http://www.continentalhomehealth.com/free-transsexual-pic-galleries.html , free transsexual pic galleries http://www.continentalhomehealth.com/free-transsexual-pic-galleries.html
http://www.continentalhomehealth.com/lesbi/ebony-lesbian-pussy-eating-videos.html , ebony lesbian pussy eating videos http://www.continentalhomehealth.com/lesbi/ebony-lesbian-pussy-eating-videos.html
http://www.continentalhomehealth.com/asian-shemales-xxx-shemale-pics.html , asian shemales xxx shemale pics http://www.continentalhomehealth.com/asian-shemales-xxx-shemale-pics.html
http://www.mortonhollow.com/jpmature/mature-handjob-movies-free.html , mature handjob movies free http://www.mortonhollow.com/jpmature/mature-handjob-movies-free.html
http://www.continentalhomehealth.com/titsmovies/big-tits-pornstars.html , big tits pornstars http://www.continentalhomehealth.com/titsmovies/big-tits-pornstars.html
http://www.guasaveva.com/xzasians/asian-free-hardcore-gangbang.html , asian free hardcore gangbang http://www.guasaveva.com/xzasians/asian-free-hardcore-gangbang.html
http://www.continentalhomehealth.com/titsmovies/huge-tits-dicks.html , huge tits dicks http://www.continentalhomehealth.com/titsmovies/huge-tits-dicks.html
http://www.guasaveva.com/picsgays/kinky-gay-pics.html , kinky gay pics http://www.guasaveva.com/picsgays/kinky-gay-pics.html
http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-interracial-bisexual-hardcore-movies.html , gay interracial bisexual hardcore movies http://www.guasaveva.com/picsgays/gay-interracial-bisexual-hardcore-movies.html
http://www.continentalhomehealth.com/young-trannies-shemales.html , young trannies shemales http://www.continentalhomehealth.com/young-trannies-shemales.html
FsVeWwNudJHjlPxgc

نوشته شده توسط qdakhRtNvl در March 5, 2006 03:48 PM
+

http://www.itc-world.com/anal-sex/free-asian-anal-video.html , free asian anal video http://www.itc-world.com/anal-sex/free-asian-anal-video.html
http://www.itc-world.com/interracial-sex/free-black-cum-shot-gallery.html , free black cum shot gallery http://www.itc-world.com/interracial-sex/free-black-cum-shot-gallery.html
http://www.itc-world.com/bdsm-sex/painful-sexual-torture.html , painful sexual torture http://www.itc-world.com/bdsm-sex/painful-sexual-torture.html
http://www.itc-world.com/asian-sex/asian-boys-naked-yearold-women.html , asian boys naked yearold women http://www.itc-world.com/asian-sex/asian-boys-naked-yearold-women.html
http://www.itc-world.com/asian-sex/asian-women-workaustralia.html , asian women workaustralia http://www.itc-world.com/asian-sex/asian-women-workaustralia.html
http://www.itc-world.com/cumshot-sex/uncut-dick-gay-cum-shots.html , uncut dick gay cum shots http://www.itc-world.com/cumshot-sex/uncut-dick-gay-cum-shots.html
http://www.itc-world.com/cumshot-sex/free-pornstar-cum-shots.html , free pornstar cum shots http://www.itc-world.com/cumshot-sex/free-pornstar-cum-shots.html
http://www.itc-world.com/cumshot-sex/cumshot-day-mpgs.html , cumshot day mpgs http://www.itc-world.com/cumshot-sex/cumshot-day-mpgs.html
http://www.itc-world.com/interracial-sex/uckold-interracial-wife.html , uckold interracial wife http://www.itc-world.com/interracial-sex/uckold-interracial-wife.html
http://www.itc-world.com/cams/college-girl-s-live-webcam-lesbians.html , college girl s live webcam lesbians http://www.itc-world.com/cams/college-girl-s-live-webcam-lesbians.html
http://www.itc-world.com/anal-sex/fisting-lesbian-anal-fuck.html , fisting lesbian anal fuck http://www.itc-world.com/anal-sex/fisting-lesbian-anal-fuck.html
http://www.itc-world.com/anal-sex/j-los-ass.html , j los ass http://www.itc-world.com/anal-sex/j-los-ass.html
http://www.itc-world.com/asian-sex/asian-porn-free-movie-thumbs.html , asian porn free movie thumbs http://www.itc-world.com/asian-sex/asian-porn-free-movie-thumbs.html
http://www.itc-world.com/asian-sex/japanese-girls-dateing.html , japanese girls dateing http://www.itc-world.com/asian-sex/japanese-girls-dateing.html
http://www.itc-world.com/asian-sex/asian-nipples-girls-naked-cheerleaders.html , asian nipples girls naked cheerleaders http://www.itc-world.com/asian-sex/asian-nipples-girls-naked-cheerleaders.html
http://www.itc-world.com/anal-sex/asian-fisting-clips.html , asian fisting clips http://www.itc-world.com/anal-sex/asian-fisting-clips.html
http://www.itc-world.com/anal-sex/ani-difranco-audio.html , ani difranco audio http://www.itc-world.com/anal-sex/ani-difranco-audio.html
http://www.itc-world.com/interracial-sex/article-interracial-marriage.html , article interracial marriage http://www.itc-world.com/interracial-sex/article-interracial-marriage.html
http://www.itc-world.com/bizarre-sex/bizarre-novelty-nipples.html , bizarre novelty nipples http://www.itc-world.com/bizarre-sex/bizarre-novelty-nipples.html
http://www.itc-world.com/hairy-sex/old-hairy-amateur-picture.html , old hairy amateur picture http://www.itc-world.com/hairy-sex/old-hairy-amateur-picture.html
http://www.itc-world.com/asian-sex/asian-girls-chinese-determine-sex-baby.html , asian girls chinese determine sex baby http://www.itc-world.com/asian-sex/asian-girls-chinese-determine-sex-baby.html
TbPvgYBUzReqMKZsQ

نوشته شده توسط WcCXFDhKbn در March 17, 2006 01:52 AM
+

http://denegnet.no.sapo.pt/slots.html , slots http://denegnet.no.sapo.pt/slots.html
http://rublibiz.no.sapo.pt/diazepam.html , diazepam http://rublibiz.no.sapo.pt/diazepam.html
http://xrenvam.no.sapo.pt/valium.html , valium http://xrenvam.no.sapo.pt/valium.html
http://voronez.no.sapo.pt/ephedra.html , ephedra http://voronez.no.sapo.pt/ephedra.html
http://trax.no.sapo.pt/tenuate.html , tenuate http://trax.no.sapo.pt/tenuate.html
http://piluli.no.sapo.pt/bondage.html , bondage http://piluli.no.sapo.pt/bondage.html
http://pidr.no.sapo.pt/parfum.html , parfum http://pidr.no.sapo.pt/parfum.html
http://trax.no.sapo.pt/index.html , index http://trax.no.sapo.pt/index.html
http://m5e39.no.sapo.pt/dating.html , dating http://m5e39.no.sapo.pt/dating.html
http://awmopen.no.sapo.pt/levitra.html , levitra http://awmopen.no.sapo.pt/levitra.html
http://zdes.no.sapo.pt/sports-betting.html , sports betting http://zdes.no.sapo.pt/sports-betting.html
http://tomat.no.sapo.pt/ultram.html , ultram http://tomat.no.sapo.pt/ultram.html
http://otdih.no.sapo.pt/drunk-girls.html , drunk girls http://otdih.no.sapo.pt/drunk-girls.html
http://golova.no.sapo.pt/soma.html , soma http://golova.no.sapo.pt/soma.html
http://zaba.no.sapo.pt/dating.html , dating http://zaba.no.sapo.pt/dating.html
http://nark.no.sapo.pt/shaved.html , shaved http://nark.no.sapo.pt/shaved.html
http://nafuy.no.sapo.pt/soma.html , soma http://nafuy.no.sapo.pt/soma.html
http://porka.no.sapo.pt/nexium.html , nexium http://porka.no.sapo.pt/nexium.html
http://ruki.no.sapo.pt/sonata.html , sonata http://ruki.no.sapo.pt/sonata.html
http://pidr.no.sapo.pt/lipitor.html , lipitor http://pidr.no.sapo.pt/lipitor.html
http://karetka.no.sapo.pt/buspar.html , buspar http://karetka.no.sapo.pt/buspar.html
AinSrqVDLZgIPchOm

نوشته شده توسط BrAJEquWmz در March 21, 2006 08:40 PM
+

http://h1.ripway.com/boevik/va-mortgage-loan.html , va mortgage loan http://h1.ripway.com/boevik/va-mortgage-loan.html
http://h1.ripway.com/linkigood/tattoo-dating.html , tattoo dating http://h1.ripway.com/linkigood/tattoo-dating.html
http://h1.ripway.com/salfetka/las-vegas-mortgage-loans.html , las vegas mortgage loans http://h1.ripway.com/salfetka/las-vegas-mortgage-loans.html
http://h1.ripway.com/vvputin/stock-price.html , stock price http://h1.ripway.com/vvputin/stock-price.html
http://h1.ripway.com/vvputin/credit-solutions-review-debt-settlement.html , credit solutions review debt settlement http://h1.ripway.com/vvputin/credit-solutions-review-debt-settlement.html
http://h1.ripway.com/vipezdish/tramadol-long-term-effects.html , tramadol long term effects http://h1.ripway.com/vipezdish/tramadol-long-term-effects.html
http://h1.ripway.com/mnepohuy/didrex-no-script-online-check.html , didrex no script online check http://h1.ripway.com/mnepohuy/didrex-no-script-online-check.html
http://h1.ripway.com/2dnyanazad/medicare-alprazolam.html , medicare alprazolam http://h1.ripway.com/2dnyanazad/medicare-alprazolam.html
http://h1.ripway.com/benladen/mortgage-loan-for-bad-credit.html , mortgage loan for bad credit http://h1.ripway.com/benladen/mortgage-loan-for-bad-credit.html
http://h1.ripway.com/spametoploho/hydrocodone-and-aspirin.html , hydrocodone and aspirin http://h1.ripway.com/spametoploho/hydrocodone-and-aspirin.html
http://h1.ripway.com/linkigood/cialis-erectile-dysfunction.html , cialis erectile dysfunction http://h1.ripway.com/linkigood/cialis-erectile-dysfunction.html
http://h1.ripway.com/celka/english-online-casinos-sterling.html , english online casinos sterling http://h1.ripway.com/celka/english-online-casinos-sterling.html
http://h1.ripway.com/benladen/levitra-generic-cheap.html , levitra generic cheap http://h1.ripway.com/benladen/levitra-generic-cheap.html
http://h1.ripway.com/srakakola/brackett-air-filter.html , brackett air filter http://h1.ripway.com/srakakola/brackett-air-filter.html
http://h1.ripway.com/vvputin/best-debt-settlement-company.html , best debt settlement company http://h1.ripway.com/vvputin/best-debt-settlement-company.html
http://h1.ripway.com/srakakola/video-slot-machines.html , video slot machines http://h1.ripway.com/srakakola/video-slot-machines.html
http://h1.ripway.com/srakakola/replace-air-filter.html , replace air filter http://h1.ripway.com/srakakola/replace-air-filter.html
http://h1.ripway.com/spametoploho/start-home-base-business.html , start home base business http://h1.ripway.com/spametoploho/start-home-base-business.html
http://h1.ripway.com/cigan/cvs-pharmacynexium-cost-compared-to-prevacid.html , cvs pharmacynexium cost compared to prevacid http://h1.ripway.com/cigan/cvs-pharmacynexium-cost-compared-to-prevacid.html
http://h1.ripway.com/voenniy/save-lipitor-40mg-atorvastatin.html , save lipitor 40mg atorvastatin http://h1.ripway.com/voenniy/save-lipitor-40mg-atorvastatin.html
http://h1.ripway.com/spametoploho/ambien-canadian-pharmacy.html , ambien canadian pharmacy http://h1.ripway.com/spametoploho/ambien-canadian-pharmacy.html
lsERbJPcmGoNVfYdu

نوشته شده توسط qyvZWpCdwk در April 24, 2006 06:30 PM
+

http://www.keranapartners.com/health-insurance/fortis-health-insurance.html , fortis health insurance http://www.keranapartners.com/health-insurance/fortis-health-insurance.html
http://www.angusmckie.com/dating/dating-service-san-antonio.html , dating service san antonio http://www.angusmckie.com/dating/dating-service-san-antonio.html
http://www.keranapartners.com/car-insurance/als-car-insurance.html , als car insurance http://www.keranapartners.com/car-insurance/als-car-insurance.html
http://www.angusmckie.com/debt-elimination/calculator-for-debt-reduction.html , calculator for debt reduction http://www.angusmckie.com/debt-elimination/calculator-for-debt-reduction.html
http://www.angusmckie.com/cialis/cialis-actor.html , cialis actor http://www.angusmckie.com/cialis/cialis-actor.html
http://www.berryvilleva.org/xanax/overdose-on-xanax.html , overdose on xanax http://www.berryvilleva.org/xanax/overdose-on-xanax.html
http://www.angusmckie.com/prozac/prozac-synthesis.html , prozac synthesis http://www.angusmckie.com/prozac/prozac-synthesis.html
http://www.berryvilleva.org/online-college/online-degree-college-degree.html , online degree college degree http://www.berryvilleva.org/online-college/online-degree-college-degree.html
http://www.berryvilleva.org/lipitor/lipitor-antifungal-confusion.html , lipitor antifungal confusion http://www.berryvilleva.org/lipitor/lipitor-antifungal-confusion.html
http://www.angusmckie.com/fioricet/fioricet-on-line.html , fioricet on line http://www.angusmckie.com/fioricet/fioricet-on-line.html
http://www.angusmckie.com/stock-trading/reviews-on-stock-trading-systems.html , reviews on stock trading systems http://www.angusmckie.com/stock-trading/reviews-on-stock-trading-systems.html
http://www.keranapartners.com/loans/home-loan-mortgage-rate-california.html , home loan mortgage rate california http://www.keranapartners.com/loans/home-loan-mortgage-rate-california.html
http://www.keranapartners.com/spyware-removal/free-spyware-removal-tools.html , free spyware removal tools http://www.keranapartners.com/spyware-removal/free-spyware-removal-tools.html
http://www.keranapartners.com/home-business/home-based-business-idea.html , home based business idea http://www.keranapartners.com/home-business/home-based-business-idea.html
http://www.keranapartners.com/debt-elimination/collateralized-debt-obligations.html , collateralized debt obligations http://www.keranapartners.com/debt-elimination/collateralized-debt-obligations.html
http://www.keranapartners.com/air-filter/green-air-filter.html , green air filter http://www.keranapartners.com/air-filter/green-air-filter.html
http://www.keranapartners.com/levitra/erection-on-levitra.html , erection on levitra http://www.keranapartners.com/levitra/erection-on-levitra.html
http://www.angusmckie.com/slots/scale-slot-car-racing-sets.html , scale slot car racing sets http://www.angusmckie.com/slots/scale-slot-car-racing-sets.html
http://www.angusmckie.com/spyware/how-to-get-rid-of-spyware.html , how to get rid of spyware http://www.angusmckie.com/spyware/how-to-get-rid-of-spyware.html
http://www.keranapartners.com/keno/keno-wining-odds-how-calculated.html , keno wining odds how calculated http://www.keranapartners.com/keno/keno-wining-odds-how-calculated.html
http://www.angusmckie.com/car-insurance/car-insurance-low-cost.html , car insurance low cost http://www.angusmckie.com/car-insurance/car-insurance-low-cost.html
nJlwqSIGZgzQteOKx

نوشته شده توسط tBzUZpRLhm در May 23, 2006 06:31 PM
+

http://www.berryvilleva.org/auto-insurance/auto-insurance-calculator.html , auto insurance calculator http://www.berryvilleva.org/auto-insurance/auto-insurance-calculator.html
http://www.angusmckie.com/tramadol/withdrawal-symptoms-for-tramadol.html , withdrawal symptoms for tramadol http://www.angusmckie.com/tramadol/withdrawal-symptoms-for-tramadol.html
http://www.keranapartners.com/hgh/injectible-human-growth-hormone.html , injectible human growth hormone http://www.keranapartners.com/hgh/injectible-human-growth-hormone.html
http://www.berryvilleva.org/mortgage/mortgage-brokers.html , mortgage brokers http://www.berryvilleva.org/mortgage/mortgage-brokers.html
http://www.angusmckie.com/paxil/luvox-vs-paxil-sedation.html , luvox vs paxil sedation http://www.angusmckie.com/paxil/luvox-vs-paxil-sedation.html
http://www.berryvilleva.org/debt/debt-settlement-laws.html , debt settlement laws http://www.berryvilleva.org/debt/debt-settlement-laws.html
http://www.keranapartners.com/mortgage-loans/bridge-mortgage-loans.html , bridge mortgage loans http://www.keranapartners.com/mortgage-loans/bridge-mortgage-loans.html
http://www.keranapartners.com/debt/american-debt-llc-negotiation-settlement.html , american debt llc negotiation settlement http://www.keranapartners.com/debt/american-debt-llc-negotiation-settlement.html
http://www.keranapartners.com/air-filter/activated-charcoal-air-filter.html , activated charcoal air filter http://www.keranapartners.com/air-filter/activated-charcoal-air-filter.html
http://www.keranapartners.com/slots/hoyle-slot-games.html , hoyle slot games http://www.keranapartners.com/slots/hoyle-slot-games.html
http://www.keranapartners.com/car-insurance/free-car-insurance-quote.html , free car insurance quote http://www.keranapartners.com/car-insurance/free-car-insurance-quote.html
http://www.angusmckie.com/replica-watch/replica-breightling-watches.html , replica breightling watches http://www.angusmckie.com/replica-watch/replica-breightling-watches.html
http://www.keranapartners.com/health-insurance/health-insurance-individual.html , health insurance individual http://www.keranapartners.com/health-insurance/health-insurance-individual.html
http://www.angusmckie.com/health-insurance/health-insurance-in-north-carolina.html , health insurance in north carolina http://www.angusmckie.com/health-insurance/health-insurance-in-north-carolina.html
http://www.angusmckie.com/levitra/levitra-orgasm.html , levitra orgasm http://www.angusmckie.com/levitra/levitra-orgasm.html
http://www.angusmckie.com/ultracet/is-ultracet-a-narcotic.html , is ultracet a narcotic http://www.angusmckie.com/ultracet/is-ultracet-a-narcotic.html
http://www.berryvilleva.org/car-insurance/usaa-car-insurance.html , usaa car insurance http://www.berryvilleva.org/car-insurance/usaa-car-insurance.html
http://www.angusmckie.com/insurance/term-life-insurance-online.html , term life insurance online http://www.angusmckie.com/insurance/term-life-insurance-online.html
http://www.berryvilleva.org/weight/fast-weight-loss-products.html , fast weight loss products http://www.berryvilleva.org/weight/fast-weight-loss-products.html
http://www.berryvilleva.org/paxil/class-action-suit-against-paxil.html , class action suit against paxil http://www.berryvilleva.org/paxil/class-action-suit-against-paxil.html
CnjFIPvkdQSOTtrZq

نوشته شده توسط ORDxZpvrAV در May 24, 2006 01:37 AM
+

Hello. nice site! http://pwsrch.info/ [url=http://pwsrch.info/]http://pwsrch.info/[/URL]

نوشته شده توسط Britney در May 27, 2006 02:38 AM
+

http://davisws.com/babes/beach-volleyball-babes.html , beach volleyball babes http://davisws.com/babes/beach-volleyball-babes.html
http://microidsworld.com/shemale-sex/buy-shemale-vids-dvd-s-uk-transvestite.html , buy shemale vids dvd s uk transvestite http://microidsworld.com/shemale-sex/buy-shemale-vids-dvd-s-uk-transvestite.html
http://desonline.org/movies/free-hardcore-pussy-creampie-movies.html , free hardcore pussy creampie movies http://desonline.org/movies/free-hardcore-pussy-creampie-movies.html
http://is-point.net/cams/recorded-webcam-girls-dorm-links.html , recorded webcam girls dorm links http://is-point.net/cams/recorded-webcam-girls-dorm-links.html
http://virtuallyyours.net/blowjob/asian-oral-sexy-latina-girls-give-blowjobs.html , asian oral sexy latina girls give blowjobs http://virtuallyyours.net/blowjob/asian-oral-sexy-latina-girls-give-blowjobs.html
http://virtuallyyours.net/gays-sex/montgomery-gay-scene.html , montgomery gay scene http://virtuallyyours.net/gays-sex/montgomery-gay-scene.html
http://microidsworld.com/anal-sex/teen-bondage-anal-sex.html , teen bondage anal sex http://microidsworld.com/anal-sex/teen-bondage-anal-sex.html
http://is-point.net/babes/busty-shower-babes.html , busty shower babes http://is-point.net/babes/busty-shower-babes.html
http://is-point.net/dildo/mature-dildo-orgasm.html , mature dildo orgasm http://is-point.net/dildo/mature-dildo-orgasm.html
http://microidsworld.com/hardcore/asian-amateur-hardcore-gay-anal-sex-movies.html , asian amateur hardcore gay anal sex movies http://microidsworld.com/hardcore/asian-amateur-hardcore-gay-anal-sex-movies.html
http://davisws.com/mature-sex/busty-women-smoking.html , busty women smoking http://davisws.com/mature-sex/busty-women-smoking.html
http://virtuallyyours.net/gays-sex/gay-policemen-pics.html , gay policemen pics http://virtuallyyours.net/gays-sex/gay-policemen-pics.html
http://desonline.org/blowjob/hentai-blow-jobs.html , hentai blow jobs http://desonline.org/blowjob/hentai-blow-jobs.html
http://microidsworld.com/cumshot-sex/free-vaginal-cumshot-pics.html , free vaginal cumshot pics http://microidsworld.com/cumshot-sex/free-vaginal-cumshot-pics.html
http://davisws.com/blowjob/husband-watches-white-wife-suck-black-cock-movie.html , husband watches white wife suck black cock movie http://davisws.com/blowjob/husband-watches-white-wife-suck-black-cock-movie.html
http://virtuallyyours.net/fisting/gay-porn-fisting.html , gay porn fisting http://virtuallyyours.net/fisting/gay-porn-fisting.html
http://desonline.org/latina/latina-asian-babes.html , latina asian babes http://desonline.org/latina/latina-asian-babes.html
http://microidsworld.com/poker/internet-gambling-game.html , internet gambling game http://microidsworld.com/poker/internet-gambling-game.html
http://desonline.org/poker/offshore-sport-gambling-web-site.html , offshore sport gambling web site http://desonline.org/poker/offshore-sport-gambling-web-site.html
http://microidsworld.com/mature-sex/free-xxx-mature-photos.html , free xxx mature photos http://microidsworld.com/mature-sex/free-xxx-mature-photos.html
daULTGZMjuOiFKICb

نوشته شده توسط vkdBKWxztR در May 27, 2006 05:49 PM
+

Hello. nice site! adidas basketball shoes adio skate shoes air jordan basketball shoes air oreck purifier antiaging skin care treatment apple laptop apple laptop computer authentic fendi handbag baby bottle baby doll stroller

نوشته شده توسط Nick در May 30, 2006 02:13 AM
+

omazwuteh imwznr nmuc iawsfpj snza wqadvolit ijrz

نوشته شده توسط sytw txshcv در June 15, 2006 03:26 AM
+

omazwuteh imwznr nmuc iawsfpj snza wqadvolit ijrz

نوشته شده توسط sytw txshcv در June 15, 2006 03:27 AM
+

omazwuteh imwznr nmuc iawsfpj snza wqadvolit ijrz

نوشته شده توسط sytw txshcv در June 15, 2006 03:27 AM
+

http://www.stonesoupstorytellingfestival.org/amateur-sex/greek-amateurs-free-porn.html , greek amateurs free porn http://www.stonesoupstorytellingfestival.org/amateur-sex/greek-amateurs-free-porn.html
http://www.stonesoupstorytellingfestival.org/gays-sex/gay-new-york-city-hotels.html , gay new york city hotels http://www.stonesoupstorytellingfestival.org/gays-sex/gay-new-york-city-hotels.html
http://www.stonesoupstorytellingfestival.org/bbw-sex/fat-old-granny.html , fat old granny http://www.stonesoupstorytellingfestival.org/bbw-sex/fat-old-granny.html
http://www.pdxgreens.org/shemale-sex/lesbian-transvestite-thumbnails.html , lesbian transvestite thumbnails http://www.pdxgreens.org/shemale-sex/lesbian-transvestite-thumbnails.html
http://www.autofod.com/bizarre-sex/cbt-torture-free-nipple.html , cbt torture free nipple http://www.autofod.com/bizarre-sex/cbt-torture-free-nipple.html
http://www.hysteri.com/anal-sex/first-anal-fucking.html , first anal fucking http://www.hysteri.com/anal-sex/first-anal-fucking.html
http://www.pdxgreens.org/movies/adult-vampire-movies.html , adult vampire movies http://www.pdxgreens.org/movies/adult-vampire-movies.html
http://www.autofod.com/ebony/ebony-lesbians-kissing.html , ebony lesbians kissing http://www.autofod.com/ebony/ebony-lesbians-kissing.html
http://www.thegamblinggame.org/payday-loans/day-payday-loan.html , day payday loan http://www.thegamblinggame.org/payday-loans/day-payday-loan.html
http://www.itallstars.org/celexa/is-celexa-causing-brain-damage.html , is celexa causing brain damage http://www.itallstars.org/celexa/is-celexa-causing-brain-damage.html
http://www.hysteri.com/MILF/milf-seekers-grants-pass.html , milf seekers grants pass http://www.hysteri.com/MILF/milf-seekers-grants-pass.html
http://www.autofod.com/toons/lolita-hentai-underage-illegal-girls.html , lolita hentai underage illegal girls http://www.autofod.com/toons/lolita-hentai-underage-illegal-girls.html
http://www.sby-oke.com/alpazolam/on-line-alprazolam-cod-shipping.html , on line alprazolam cod shipping http://www.sby-oke.com/alpazolam/on-line-alprazolam-cod-shipping.html
http://www.sby-oke.com/carisoprodol/carisoprodol-aspirin-codeine.html , carisoprodol aspirin codeine http://www.sby-oke.com/carisoprodol/carisoprodol-aspirin-codeine.html
http://www.autofod.com/bigtits-sex/gigantic-boobs-growing-inflating-anime-titties.html , gigantic boobs growing inflating anime titties http://www.autofod.com/bigtits-sex/gigantic-boobs-growing-inflating-anime-titties.html
http://www.autofod.com/drunk-girls/drunk-mature-milfs.html , drunk mature milfs http://www.autofod.com/drunk-girls/drunk-mature-milfs.html
http://www.hysteri.com/anal-sex/anal-sex-porn-sites.html , anal sex porn sites http://www.hysteri.com/anal-sex/anal-sex-porn-sites.html
http://www.sby-oke.com/home-business/internet-home-business-opportunities.html , internet home business opportunities http://www.sby-oke.com/home-business/internet-home-business-opportunities.html
http://www.hysteri.com/movies/shower-sex-movies.html , shower sex movies http://www.hysteri.com/movies/shower-sex-movies.html
http://www.itallstars.org/valium/snorting-valium.html , snorting valium http://www.itallstars.org/valium/snorting-valium.html
EfBGyDvehOrgjbIqx

نوشته شده توسط GkIgmrbXxR در June 15, 2006 09:35 AM
+

عاشورا (داستان کوتاه) :
برخلاف روزهاي ديگه اتوبوس فقط با چند تا مسافر راه افتاد. خيابونا حسابي خلوت بود. طبق معمول هر سال داشتم مي‌رفتم خونه عمه کلثوم . عمه بابامه ولي ما هم بهش مي‌گيم عمه . ظهر عاشورا قيمه نذري ميده. مامانم اينا شب قبل رفته بودند براي کمک ولي من درس داشتم و خونه مونده بودم. شب عاشورا خونه عمه کلثوم خيلي خوش مي‌گذره. کلي سيب‌زميني سرخ کرده گير آدم مياد، همه سال يه طرف ، شب عاشورا يه طرف ، آنقدر سيب‌زميني سرخ کرده هست که ديگه حال آدم ازش به هم مي‌خوره . چند تا از دختراي فاميل هم هر سال ميان براي کمک . توشون يه ابرو کموني هست که دلم ضعف ميره وقتي نگاش مي‌کنم . انقدر ناز داره که نگو. اسمش طنازه . من اگه شانس بيارم فقط عاشورا مي‌تونم اين طناز خانوم رو ببينم. بنابراين اگه سرم بره روز عاشورا خودمو ميرسونم خونه عمه کلثوم تا از ثواب اونروز محروم نشم. خونه عمه تو يکي از محله‌هاي سمت ميدون تجريشه. گرچه مسير سربالا بود ولي اتوبوس هم به طرز عجيبي يواش راه مي‌رفت. انگار راننده اصلا گاز نمي‌داد. يه پسر جوون با سبيل داگلاسي و ريش تراشيده که چشماي خماري داشت اتوبوس رو مي‌روند. از بين مسافرا يه نفر که هيکل درشتي داشت اولين کسي بود که صداش دراومد. " آقا گاز بده ، چرا انقدر يواش مي‌ري ، کار داريم ". يه پيرمرد مومن که جاي مهر رو پيشونيش چاله انداخته بود به هيکليه ملحق شد و گفت : " راست ميگه ، چقدر داري يواش ميري ، اتوبوس هم که سبکه پس چرا تندتر نمي‌ري. عاشورا تاسوعا وقت تنبل بازي نيست ، مردم کار دارن جوون". راننده چشمهاي خسته و خمارش و بازتر کرد و گفت : " بابا خرابه ، من دارم گاز ميدم ، خودم هم بدم نمياد زودتر برسم ولي خرابه ، از اين تندتر نمي‌تونم برم". صندلي پشتي پيرمرد مومن يه پدر و پسر نشسته بودند. پسره که حدودا چهارده ساله و عينکي بود رو کرد به پدرش و ازش پرسيد : " بابا ، چرا مي‌گن عاشورا تاسوعا ، من تو درس عربي خوندم که عاشورا يعني ده و تاسوعا هم يعني نه ، پس چرا اول ميگن عاشورا بعد ميگن تاسوعا ؟". پدر پسره کمي فکر کرد و با گيجي جواب داد : " راستش نمي‌دونم ، حتما يه دليلي داره ديگه ". پيرمرد مومن صدايي صاف کرد و در حاليکه به طرف پدر و پسر رو بر مي‌گردوند توضيح داد : " از بس که واقعه عاشورا عظيم بوده ، به خاطر همين اول مي‌گن عاشورا بعد مي‌گن تاسوعا ". پسر عينکي که مشخص بود از اين جواب راضي نشده گفت : " ولي از نظر منطقي اول بايد تاسوعا وجود داشته باشه ، عاشورا هر چقدر هم که مهم باشه نمي‌تونه قبل از تاسوعا اتفاق بيفته ". پيرمرد که عصباني شده بود بدون ملاحظه گفت : " منطق غلط کرده بخواد تو کار خدا دخالت کنه ، منطقي يعني چي ، هزار و چهارصد ساله که ميگن عاشورا تاسوعا بعد توي يه لا قبا اومدي ميگي تاسوعا عاشورا ". باباي پسره که از خود پسره بيشتر ترسيده بود آب دهاني قورت داد و با لکنت گفت : "‌ حالا شما به بزرگي خودتون ببخشيد حاج آقا ، بچه است ، نمي‌فهمه ". هيکليه رو کرد به بقيه و گفت : " مثل اينکه اين بابا معتاده ، تو نميري نعشه است اين بشر " بعد با صداي بلندتري سر راننده داد زد : "‌ آقا يه خورده رو اون پدال گازت فشار بياري نمي‌ميري که ". راننده اتوبوس حس و حال جواب دادن نداشت و با همان سرعت قبلي به رفتن ادامه داد. جوون هيکلي رو کرد به پيرمرد و گفت : " حاج آقا من بچه نظام‌آبادم ، هر سال همونجا با بقيه بچه‌هاي محل تو هيئت خودمون زنجير مي‌زنيم . امسال رفيق رفقا گير دادن بهمون که بيا ميدون تجريش ، خوش مي‌گذره ، يعني چطور بگم ، قراره امسال بريم امامزاده صالح با بقيه بچه‌ها تو دسته‌ها سينه بزنيم. من که خودم تاحالا نديدم ولي شنيدم دخترهاي بالاشهر عاشورا چادر سرشون مي‌کنند و عقب دسته‌ها سينه مي‌زنن . امسال داريم با بچه‌ها ميريم ببينيم راست مي‌گن يا نه ؟، من خواب مونده بودم . برام پيغام گذاشتن حتماً خودمو برسونم " . پيرمرد گفت : " من هم خودم هر سال ميرم بازار ، يه چلوکبابي هست ظهر عاشورا نهار کباب ميده به ملت ، کباباش خوردن داره ها ، من کباب زياد برام خوب نيست ، چربي خون دارم ، ولي هر سال ميرم کباب ظهر عاشورا رو برا تبرک هم که شده مي‌خوردم . آدم مي‌خواد انگشتاشم با اون کبابا گاز بزنه ، اما امسال يه نذري دارم ، منم مي‌رم امامزاده صالح ، بالاخره گشنه نمي‌مونيم که ، اونجا هم يه غذاي نذري بهمون ميدن بخوريم ". هيکليه گفت : " حاج آقا بهترشم ميدن ، تجريشيا همشون بازارين ، امروز بهتون بد نمي‌گذره ايشاالله ، ما حاج‌ آقا از شما چه پنهون اهل آبکي مابکي هستيم ، ولي به اندازه مي‌خوريم. هر شب که با بچه‌ها مي‌ريم هيئت اول جمع مي‌شيم يه جا نفري يه ته استکان ميندازيم بالا بعد که حسابي داغ شديم مي‌ريم هيئت لخت مي‌شيم آي سينه مي‌زنيم ، امام حسين اونقدر بزرگواره که عذاداري مارو هم قبول داره. " پيرمرده که نمي‌خواست کم بياره برگشت گفت : " آره آقا ، ميگن گبر هم که باشي اگه باسه امام حسين عذاداري کني قبوله ، ارمنيا برا امام حسين نذري مي‌دن حاجت مي‌گيرن ، شما که ديگه شيعه دوازده امامي هستين ". مردي که پسرش چند دقيقه پيش نزديک بود کار دستش بده از گرم شدن بحث جرئتي به خودش داد و از پيرمرد پرسيد : " ببخشيد حاج آقا ، شما مي‌دونيد چرا سني‌ها براي امام حسين عذاداري نمي‌کنند ؟". پيرمرد قيافه حق به جانبي گرفت و در حاليکه در اعماق ذهنش به دنبال بهترين پاسخ مي‌گشت گفت : " سني‌ها اگه مسلمون بودند که جاشون وسط جهنم نبود برادر من ، اونا اصلا امام رو قبول ندارند که بخوان براش عذاداري هم بکنند ." پسر عينکي که هنوز از رو نرفته بود گفت : " از يک ميليارد مسلماني که رو زمين زندگي مي‌کنند حدود هشتصد ميليونشون سني هستند چطور ميشه گفت که همه اونها اشتباه مي‌کنند ولي ما شيعه‌ها درست مي‌گيم ، تازه ما هم که از دوران صفويه به بعد شيعه شديم وگرنه قبلش ما هم سني بوديم ". پيرمرد که از شدت عصبانيت کبود شده بود سر پسر عينکي هوار زد : " تو مثل اينکه تا يه کتک از من نخوري ول کن نيستي نه ، اگه بابات نمي‌تونه جلو دهنتو بگيره که کفر نگي خودم خفت مي‌کنم ". بعد با همون عصبانيت رو کرد به پدرش که داشت ذهله ترک مي‌شد و گفت : " نمي‌توني جلو پسرتو بگيري پرت و پلا نگه ". پدر با شرم گفت : " حاج آقا والله زور خودمم بهش نمي‌رسه . بعضي وقتها يه سوالهايي ازم مي‌پرسه که مي‌مونم چي بهش جواب بدم". پيرمرد گفت : " بزن تو دهنش که ديگه نپرسه " . پدر اين دفعه با شرم کمتري جواب داد : " نمي‌شه حاج آقا ، دوره زمونه عوض شده ، نميشه دهن جوونارو با کتک بست ، کلي خرجش کردم سواد ياد بگيره که زندگيش از من بهتر بشه ، نمي‌تونم به جاي جواب سوالهايي که نميتونم بهش بدم بزنم تو دهنش ". پيرمرد چشم‌غره‌اي رفت و گفت : " اگه تو نمي‌توني من مي‌تونم ، يه بار ديگه ازش صدا در بياد من مي‌دونم و اون ". پسر عينکي اومد اعتراض کنه که پدرش با چشم اشاره‌اي بهش کرد و ابرويي بالا انداخت و لبشو گاز گرفت و گفت : " هيس ، بسه ديگه " . پسر عينکي نگاه عاقل اندر سفيهي به پيرمرد انداخت و روشو کرد به طرف پنجره و ساکت شد . پيرمرد که کوتاه اومده بود طوري که بقيه هم بشنوند گفت : "ما رو باش روز عاشورائي با چه کسائي همسفر شديم ، اين يارو هم که انگار نذر کرده امروز مار و نرسونه تجريش ، آقا زودتر برو تا در هر چي تکيه است بسته نشده ". راننده دوباره چشماي خمارش و باز کرد و گفت : " نترس حاجي ، امروز گشنه نمي‌موني ". جوون هيکلي که مدتي ساکت بود خطاب به بقيه گفت : " نه مثل اينکه اين يارو تا کتک نخوره آدم نميشه " بعد بلند شد که بره راننده رو کتک بزنه که بقيه جلوشو گرفتند . من خوشبختانه چند تا صندلي از بقيه عقبتر بودم فقط نگاه مي‌کردم و خودمو تو بحثشون دخالت نمي‌دادم . من و چه به بحث شيعه و سني ، من که هنوز درست نفهميدم اين دو تا فرقشون چيه ، غير از اينکه امروز فهميدم که سني‌ها برا امام حسين عذاداري نمي‌کنند ، بچه‌هاي محل ما به عذاداري ميگن غذاداري ، يعني يه مشت آدم گشنه ميرن يه جا غذا بخورند اگه هم عذايي باشه براي شکمشونه که مي‌خوان از عذا درش بيارن . اگه جايي غذا نده محاله کسي بره اونجا سينه بزنه . اتوبوس بالاخره با هر جون کندني بود رسيد به تجريش . يارو هيکليه که زور بدجوري تو بازوش گنديده بود آخرش طاقت نياورد و راننده اتوبوس رو يخه کرد. راننده بدبخت هي بهش مي‌گفت " بابا ، حالا که رسيديم ، ول کن بزار بريم به کارمون برسيم " ولي هيکليه ول کن معامله نبود. آخر يه چک زد زير گوش راننده . اصلا به قيافه و هيکل راننده نمي‌يومد که بزن باشه . چند تا مشت حواله کرد تو صورت يارو هيکليه . خون از دماغ و دهنش زد بيرون. دست آخر کار به کلانتري کشيد . از قضا منم به عنوان شاهد باهاشون رفتم. وقتي رفتم تو کلانتري اولش فکر کردم يه دسته اومده اونجا سينه‌زني . هفت هشت ده تايي زنجيرزن سياه‌پوش که لباس زنجير زني تنشون بود و جاي يه پنج انگشت گلي جلو و پشت پيرهنشون نقش بسته بود با هم درگير شده بودند و کارشون به کلانتري کشيده شده بود . ظاهرا سر اينکه کي بايد بره زير علم دعواشون شده بود. به جاي اينکه زنجير به شونه‌هاشون بزنند زنجير زده بودند به صورت همديگه و آش و لاش شده بودند. هيکليه رضايت نداد و راننده اتوبوس مهمون کلانتري شد . تو کلانتري فهميدم که راننده اتوبوسه شبها ميرفته تو هيئتشون ديگ مي‌شسته ، به خاطر همين خوابش ميومد و چشمهاش مي‌رفت رو هم که ما فکر کرده بوديم معتاده . از کلانتري که بيرون اومدم رفتم سمت خونه عمه کلثوم. نزديک ظهر شده بود و دسته‌ها ريخته بودند بيرون. آخرش مجبور شدم خودمو بند کنم به ته يه دسته و با اون برم سمت خونه عمه . ته دسته که زنها و بچه‌ها راه ميومدند، روم نشد اونجا بمونم. خودمو رسوندم وسط دسته . اونجا هم نمي‌شد عاطل و باطل راه رفت، شروع کردم به سينه زدن که يه از خدا بي‌خبر يه زنجير داد دستم . چشمتون روز بد نبينه . تا رسيدم خونه حسابي زنجيري شدم. يکي از فاميلا منو تو اون وضعيت ديده بود و براي همه تعريف کرده بود که منو تو دسته عذاداري ديده . مادرم فکر مي‌کرد من خجالت کشيدم به بقيه بگم ، يواشکي رفتم زنجير زني. من هم به کسي چيزي نگفتم گذاشتم همه فکر کنند رفته بودم عذاداري . طناز برام سيب‌زميني نگه داشته بود. از وقتي که فهميده بود منو تو دسته عذاداري ديدند هوامو خيلي بيشتر داشت . من هم تا تونستم از موقعيت استفاده کردم. يه دل سير سيب‌زميني سرخ کرده خوردم و کلي هم با طناز خانم دل دادم و قلوه گرفتم. اون سال عاشورا از همه سالهاي ديگه بيشتر به من خوش گذشت .

نوشته شده توسط Bayati در June 16, 2006 12:45 PM
نظر بديد
نام (Name):

پست الکترونيک (Email):

 آدرس سايت (Webpage):

نظرات (Comments):

 
 اطلاعات مرا به خاطر بسپار
Save my information
Ø Archive Page ×

    Mohammadreza Shajarian    Window    Tehran    Trainer   
Nostalgia    Marzieh Boroumand    Siosepol    شادی و شادمانی پس از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی    hassan rouhani   

Ø صفحه بايگانی ×
 
Powered by Movable Type 3.2 - Hosted by GARDOON