Arash Ashoorinia's Photography

August 05, 2007

خوابگاه


Category Archive

هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد
دربار بهاری تهی از زاغ و زغن شد
از ابر كرم، خطه‌ی ری رشك ختن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

زمانی نه چندان دور، در همین حوالی، افرادی بودند که زیادی فکر‌می‌کردند، شاید زیاد خواب می‌دیدند.
شاید گمان می‌کردند در بیداری هم می‌شود خواب دید، در بیداری هم می‌شود فکر کرد و حرف زد و از رویاها گفت.
کسانی هم بودند که اینها رو می‌گرفتند میانداختند در جایی که فقط اندازه تخت خوابی باشد و آنجا چنان دچار کابوس در بیداری بشوند که رویا از سرشان بپرد.
نمی‌دانم رویا از سر چه کسانی پرید و چه کسانی دچار رویاهای بزرگتری شدند.
این وسط عکاس بی‌کاری هم بود. عکاسی که هیچ کسی دوستش نداشت و به هیچ روزنامه و مجله‌ای هم راه نداشت. از کسانی که به اتاقهای خواب رفت و آمد داشتند عکس می‌گرفت.
زمان گذشت و مسئولین اتاقهای خواب از خوابگاهها بیرون آمدند و شدند همه کاره این حوالی...حال اسم و تعداد افرادی که به خوابگاهها و کابوسهای شبانه و روزانه هدایت می‌شوند از دست عکاس در رفته. اصلا تمام این حوالی شده خوابگاه، با کابوسهای شبانه و روزانه.
عکاس نمی‌داند از چه چیزی، از چه کسی عکس بگیرد.

در نیست

راه نیست

شب نیست

ماه نیست

نه روز و

نه آفتاب

ما

بیرون زمان

ایستاده ایم

با دشنه ی تلخی

در گرده هایمان

هیچ کس با هیچ کس

سخن نمیگویید

که خاموشی

به هزار زبان

در سخن است

در مردگان خویش

نظر می بندیم

با طرح خنده یی

ونوبت خود را انتظار می کشیم

بی هیچ

خنده یی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۴ مرداد ۱۳۸۶ جنبش آزادی خواه و عدالت طلب مشروطه در ایران ۱۰۱ ساله می شود

اما

هنوز دانشجوی ایرانی را به بند می کشند.


نظرات
+

به امید آزادی، به امید روزهای شیرین آزادی، به امید تحقق رویاهای شیرین،

نوشته شده توسط الهام در August 5, 2007 06:23 PM
+

خيلي متن و شعرت زيباست ولي يك نكته داشت كه خنده مجيد واقعا براي آدم خنده مياره نه غم .
القصه دراين زمانه پرنيرنگ
يا ما سرخصم بكوبيم به سنگ
يا او سرما به دار سازد آونگ ....

نوشته شده توسط رضا در August 5, 2007 09:10 PM
+

واگرخفه ام كنند

سازش نخواهم كرد

وحقيقت راقرباني مصلحت نميكنم

واماآن قوم

اگرموفق شوند

كه مرابرداركشند

وياهمچون عين القضاة

شمع آجين كنند

ويا مانند ژورنادو

درآتشم بسوزانند

حسرت شنيدن يك آخ را

بردلشان خواهم نشاند

نوشته شده توسط فرزاد در August 6, 2007 12:16 AM
+

گاهی است که مرگ معنی آزادی ست
برای فرزندان شجاع مردم ایران کاوسی ها

گاهی ست که مرگ، معنی آزادی است
ویرانی تن،نهایت آبادی ست
آمیخته گاه اشک غم با شادی ست
وقتی که به مرگ زنده رسم رادی است
***

در زیر طناب دار این خنده ی شا د
در ثانیه ی آخر قبل میعاد
گو چیست بجز نشان پیروزی داد
در مطلق دین پناهی استبداد
***
درموسم خامشی دهان وا کردید
با مرگ حیات خویش معنا کردید
از نقد حیات آنچه پیدا کردید
یکباره نثار گام فردا کردید
***
شد آینه، رویتان، به هنگام سفر
تا خلق کند به چهره ی خویش نظر
این خنده که بشکست ز جلاد کمر
یعنی که شکوه خلق باشد برتر
***
شیخان به خر مراد خوش مینازند
بر خون و سرشک مردمان میتازند
پیش از همه لیک کاشف این رازند
در بازی آخر، بخدا میبازند!
***
سی سال گذشت و دارها از پس دار
برسینه ی پور و دخت مردم رگبار
ای شیخ نگاه کن تو در آخر کار
مرگ از تو به شرم و زندگانی بیزار
***
دانم زهنر نیست فراتر آری
در میهن من ولیک دانم باری
از شعر و خطابه بر نیاید کاری
الا که به همسایگی رگباری
4اوت 2007

نوشته شده توسط رضا در August 6, 2007 12:20 AM
+

دوستان اشعار را تمام کردند! شعری نماند برای گفتن ! اما ای کاش فقط شعر و شعار نبود ! دلمان بسی تنگ است ، تنگ تر شد آرش ، دلمان برای خودمان سوخت ، اینجا کجاست ؟ سرزمین خوابگرد ها ؟

نوشته شده توسط کاوه قبادی در August 6, 2007 03:01 AM
+

دلم ميخواهد كاري بكنم.اما چگونه اش سوالي ايست هميشگي كه زجرم مي دهد...به گمانم ديگر صبر بس است بايد رفت اما كجايش را نمي دانم...دوست من ايا تو ميداني؟

نوشته شده توسط فائزه در August 6, 2007 05:13 AM
+

دانشجویان زندانی زنده را آزاد کنید/.

نوشته شده توسط داستانک در August 6, 2007 12:56 PM
+

نباید 15 مرداد سالروز قتل فجیع دکتر شاپور بختیار را فراموش کرد!

نوشته شده توسط آزادی بی بها نیست در August 6, 2007 03:59 PM
+

salam aghay ganji man hamey eshgho omidam be in bood ke baray yek bar ham shode ba shoma sohbat konam man ye zendaniy 7 sal farari az nezam hastam

نوشته شده توسط mahdi abedi در August 22, 2007 06:37 PM
+

نیستی ازاد در ایران ویران
(( ای قلم))

نوشته شده توسط منا در August 26, 2007 12:54 PM
+

وقتی به دنیا آمدم نزدیک غروب آزادی بود .
هنوز راه رفتن نیاموخته بودم که ظلمت شب رسید و 29 سال در این سردرگمی که آیا بپا خیزم یا منتظر روز شوم مانده ام شاید دستی اگر یاری کند مرا برخیزم من راه رفتن نیاموخته ام ای کسانی که می دانید آیا یاری می کنید؟!

نوشته شده توسط سینا در September 5, 2007 12:45 PM
+

باش تا نفرين دوزخ از تنو چه سازد كه مادران سياهپوش داغداران زيباترين فرزندان افتاب و باد هنوز سراز سجاده ها بر نداشته اند

نوشته شده توسط نرگس در September 8, 2007 01:23 PM
+

دلم گرفته ای دوست

نوشته شده توسط کاوه خرمدین در October 7, 2007 07:42 PM
+

I wish the voters see what sort of monster they've set contained in the Whitened Home.

نوشته شده توسط Charlton در November 29, 2010 10:36 AM
+

Bom dia galera, realmente manter um automóvel é trabalhoso devido ao encarecimento de algumas empresas como as de financiamento. Estas nem sempre cumprem ao contrato feito ou tem embutidas em letras ilegíveis regras que não beneficiam ao consumidor do automóvel. O Código do Consumidor muitas vezes não protege todas as artimanhas do comprador. Estava lendo umas conselhos no http://www.carrousado.org sobre todos os passos para a compra sem ter dor de cabeça depois. Desculpem, realmente está difícil fazer boas aquisições.

نوشته شده توسط torpedo web gratis در December 10, 2010 05:45 AM
+

im going to brad concert

نوشته شده توسط Brendan در December 11, 2010 08:14 AM
+

نوشته شده توسط sperm enhancing supplements در December 13, 2010 06:08 AM
+

Once I came over to this post I can only see part of it, is this my net cell phone browser or the internet web site? Should I restart?

نوشته شده توسط Complex Sleep Apnea در December 16, 2010 05:05 AM
+

Liked your posting a lot. I’ll be browsing your website regularly. I discovered it on google

نوشته شده توسط back to basics cm300br در December 23, 2010 11:40 PM
+

Check out the website http://www.evesaddiction.com I got my girls all starfish pendants for less than $30 A PIECE!!! Their really nice too.

نوشته شده توسط rings fine jewelry در December 24, 2010 06:20 AM
+

Be sure to stop by my website and drop a line.

نوشته شده توسط Humberto Doolin در December 28, 2010 06:06 AM
+

Hello, I uncovered your site from twitter and checked out many your other posts. Saved this web site.

نوشته شده توسط Edwin Sewald در December 29, 2010 02:29 AM
+

Hey, Nice web site! Go to my post and leave me a comment

نوشته شده توسط Mikaela Stumer در December 29, 2010 07:57 AM
+

Hello, Nice blog! Go to my website and leave me a comment

نوشته شده توسط Marc Stys در December 29, 2010 08:50 AM
+

I wanna wish you the best and would like to thank you for the site.

نوشته شده توسط Stephan Tertinek در December 29, 2010 01:42 PM
+

Hello, Nice post! Go to my site and leave me a comment

نوشته شده توسط Karina Genta در December 29, 2010 08:12 PM
+

Hey, I was just browsing the web looking for some info and came across your site. I really like the details that you simply have on this blog. Saved this site.

نوشته شده توسط Israel Schiveley در December 29, 2010 09:14 PM
+

Hi, I was just browsing the web looking for some information and came across your post. I really like the information that you simply have on this blog. Bookmarked this web site.

نوشته شده توسط Johnetta Varda در December 29, 2010 09:18 PM
+

Nice website by the way, go to my blog and leave me a comment!

نوشته شده توسط Anthony Cormack در January 1, 2011 10:39 PM
+

Hello I knew i had seen this website before... This guy made a exact copy of your site. Or maybe this is also your site? http://www.autotraffic-avalanche.org

نوشته شده توسط Epifania Lourens در January 2, 2011 07:41 AM
+

I found your post comments while searching Google. Very relevant information. Great work. Regularly I do not make posts on blogs, but I have to say that this posting really forced me to do so. Really awesome post. Really fantastic and I will be coming back for more information at your site and revisit it! Thank you.

نوشته شده توسط online relationship advice در January 2, 2011 01:12 PM
+

Pelynand buy viagra yocyfq Espova

نوشته شده توسط rsytf در January 6, 2011 10:19 AM
+

actually loved. try to make more say something It is nice to see people

نوشته شده توسط Cash America Chevrolet در January 7, 2011 05:24 PM
+

This was a very interesting post!

نوشته شده توسط Przeprowadzki Warszawa در January 10, 2011 01:45 AM
+

Useful post, this is. It is actually awesome to see a article that is valuable.

نوشته شده توسط Tabitha Cohrs در January 14, 2011 08:49 AM
+

Someone essentially help to make severely articles I might state. This is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the research you made to create this particular publish extraordinary. Magnificent job!

نوشته شده توسط Laurice Melear در January 16, 2011 01:51 PM
+

Valuable information. Lucky me I found your web site by accident, and I'm shocked why this accident didn't happened earlier! I bookmarked it.

نوشته شده توسط Raymond Nassef در January 20, 2011 10:59 AM
+

Nice post. I was checking constantly this blog and I'm impressed! Extremely useful info particularly the last section :) I deal with such information a lot. I used to be seeking this particular information for a very long. Thank you and best of luck.

نوشته شده توسط Nerissa Vibbert در January 21, 2011 10:02 AM
+

It is really a great and helpful piece of information. I'm glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

نوشته شده توسط Sherly Washum در January 26, 2011 02:34 PM
+

is absolutely I'm not sure I agree with some of the commenters here though! You make a very valid point right at the beginning there.

نوشته شده توسط Carey Hind در January 27, 2011 11:16 AM
+

Simply want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

نوشته شده توسط Nella Wishard در January 27, 2011 04:19 PM
+

a lot of premium I hope everybody gets the point you're trying to make here. I really like the point you are making with your last paragraph.

نوشته شده توسط Elfreda Beaureguard در January 28, 2011 12:26 PM
+

What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & help other customers like its helped me. Great job.

نوشته شده توسط Sol Flatley در January 28, 2011 02:41 PM
+

nXKpQCBv

نوشته شده توسط kqaqFdZ در January 29, 2011 10:17 AM
+

is absolutely People are bound to find this really important. You make a very good point in your conclusion.

نوشته شده توسط free reverse cell phone lookup در January 29, 2011 03:01 PM
+

Thank you for another excellent post. The place else could anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing? I've a presentation subsequent week, and I'm on the look for such info.

نوشته شده توسط Rosario Maready در January 31, 2011 02:27 PM
+

Hey There. I discovered your weblog the use of msn. That is an extremely smartly written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your helpful info. Thank you for the post. I'll definitely return.

نوشته شده توسط Delana Koerwitz در January 31, 2011 06:47 PM
+

Keep working ,fantastic job!

نوشته شده توسط Catherina Perce در February 3, 2011 11:29 AM
+

hurpGTp CeteMDo

نوشته شده توسط viagra در February 4, 2011 09:44 AM
+

Seo wants a very good search engine optimizer plan. Simply certainly one of these strategies can make a big distinction in your sites position and company your website brings you.

نوشته شده توسط Samira Halsell در February 4, 2011 04:30 PM
+

IubSpuPj [url=http://znywvx.com/]QLDQxv[/url]

نوشته شده توسط viagra در February 5, 2011 01:06 AM
+

YQryeiCf http://okdlhz.com/

نوشته شده توسط viagra در February 5, 2011 11:08 AM
+

As a Newbie, I am constantly exploring online for articles that can aid me. Thank you

نوشته شده توسط Emmaline Roger در February 5, 2011 10:57 PM
+

you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

نوشته شده توسط Shayne Flister در February 8, 2011 02:06 PM
+

Good day! I just wish to give an enormous thumbs up for the great data you may have here on this post. I can be coming again to your weblog for more soon.

نوشته شده توسط Free cooking recipes در February 8, 2011 04:24 PM
+

I enjoy you because of all of your effort on this website. Ellie enjoys managing investigation and it is easy to understand why. My spouse and i learn all about the powerful form you offer insightful steps on this web site and therefore increase participation from some other people on this area plus our favorite girl is undoubtedly learning a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You're performing a useful job.

نوشته شده توسط Charita Adrien در February 10, 2011 02:01 AM
+

There's undoubtedly lots to find out regarding this. I think that you made some great points. Also can you please let me know exactly where do i acquire a few interesting wordpress templates?

نوشته شده توسط no credit check cash loans در February 10, 2011 02:45 AM
+

This is a good posting, I was wondering if I could use this piece on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away.

نوشته شده توسط Doloris Pealer در February 10, 2011 03:06 AM
+

This can be a massive along with a highly interesting email take a look at about this great blog. Quite interesting site. Hope it'll always be alive!

نوشته شده توسط dfehgiuoe در February 10, 2011 04:53 PM
+

Thanks , I've recently been looking for info approximately this subject for ages and yours is the greatest I've discovered till now. However, what in regards to the conclusion? Are you sure concerning the supply?

نوشته شده توسط Rocco Marinero در February 10, 2011 06:11 PM
+

Can I just say what a relief to search out somebody who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You definitely know the right way to bring an issue to mild and make it important. More folks need to learn this and understand this aspect of the story. I cant believe youre not more well-liked since you undoubtedly have the gift.

نوشته شده توسط Mildred Wind در February 11, 2011 03:55 AM
+

Im glad I found this site, I couldnt locate any information on this topic before. Also operate a website and if you want to ever serious in doing a bit of guest writing for me you should feel free to let me know, im always look for people to check out my web page. Please stop by and leave a comment sometime!

نوشته شده توسط Isidro Cutts در February 11, 2011 05:15 AM
+

quality information It must be quite a lot of work to keep your blog so nice and neat! This is my very first comment, I think I like this!

نوشته شده توسط Dean Pollina در February 11, 2011 12:38 PM
+

There are some interesting cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I'll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as well

نوشته شده توسط Eleonor Browen در February 11, 2011 01:15 PM
+

I’m having a little problem. I can’t sign up your give food to dewalt cordless drill me correctly.

نوشته شده توسط Charles Petty در February 11, 2011 05:50 PM
+

Terrific article, this is very similar to a site that I have. Please check it out sometime and feel free to leave me a comenet on it and tell me what you think. Im always looking for feedback.

نوشته شده توسط Chin Giovino در February 12, 2011 03:01 AM
+

I must express some appreciation to the writer for bailing me out of this particular problem. Just after surfing around throughout the world-wide-web and coming across ways which were not beneficial, I figured my entire life was over. Living without the strategies to the problems you've fixed by way of your good short article is a serious case, as well as the kind that might have adversely affected my entire career if I hadn't discovered your web page. Your good understanding and kindness in dealing with a lot of things was helpful. I'm not sure what I would have done if I hadn't come upon such a thing like this. I can at this time look forward to my future. Thank you very much for your expert and result oriented help. I won't hesitate to suggest your web blog to anyone who needs and wants counselling about this situation.

نوشته شده توسط Nguyet Boeshore در February 12, 2011 07:41 AM
+

http://25high.net/save-the-environment-with-own-a-home-green.html

نوشته شده توسط Heathrow Airport Car Parking در February 14, 2011 12:17 AM
+

That’s terrific as well as fantastically thought out. Usually I do not ever post on blogs, but Need to say that this article really made me prefer to. Really top notch dose of advice.

نوشته شده توسط Dillon Faycurry در February 14, 2011 08:19 AM
+

I actually wanted to jot down a simple remark to be able to express gratitude to you for all of the remarkable solutions you are writing on this site. My prolonged internet lookup has at the end been recognized with really good content to write about with my friends and classmates. I 'd assume that most of us website visitors actually are definitely blessed to be in a very good network with many awesome professionals with good advice. I feel truly grateful to have encountered the weblog and look forward to tons of more pleasurable times reading here. Thanks a lot once again for everything.

نوشته شده توسط auto insurance agents در February 14, 2011 05:07 PM
+

I was more than happy to seek out this web-site.I needed to thanks for your time for this glorious learn!! I undoubtedly having fun with every little bit of it and I've you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

نوشته شده توسط Emenee OR206-ABR در February 14, 2011 11:57 PM
+

Thank you for another excellent article. Where else could anybody get that type of info in such a perfect way of writing? I've a presentation next week, and I am on the look for such info.

نوشته شده توسط world map در February 15, 2011 12:52 AM
+

Very nice info and right to the point. I don't know if this is truly the best place to ask but do you people have any thoughts on where to hire some professional writers? Thanks in advance :)

نوشته شده توسط Claire Romanello در February 15, 2011 02:57 AM
+

A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. And he in reality purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If doable, as you grow to be expertise, would you thoughts updating your blog with more particulars? It is highly useful for me. Huge thumb up for this weblog publish!

نوشته شده توسط Roxanne Hochhauser در February 15, 2011 03:42 AM
+

Hey, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

نوشته شده توسط Virgina Harkin در February 15, 2011 07:04 AM
+

I have read some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to create the sort of fantastic informative site.

نوشته شده توسط merrick anne rice در February 15, 2011 08:30 AM
+

Here is the types of information I’m searching for. I just now started working out with weights with the fist time. I would like to do things the correct manner. I will be a 18 year old male, contributing to 175 pounds. Thanks ahead of time!

نوشته شده توسط Omar Scothorn در February 15, 2011 03:29 PM
+

Nice post. I learn something more difficult on totally different blogs everyday. It would all the time be stimulating to read content material from different writers and observe a little bit one thing from their store. I’d choose to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll offer you a hyperlink on your internet blog. Thanks for sharing.

نوشته شده توسط Lite LS2588PS-FRO در February 15, 2011 10:50 PM
+

Hello, I was searching for a model train set and found this site. Does anyone here have this train set? www.discounttrainsonline.com/La-Belle-Lichen-Sunset-Orange-1-12-oz/item430-5007.html I was looking for La Belle Lichen Sunset Orange, 1 1/2 oz 430-5007

نوشته شده توسط Sea 77064-962 در February 16, 2011 01:39 AM
+

There are definitely lots of details like that to take into consideration. That could be a nice level to convey up. I supply the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you convey up where crucial factor can be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round issues like that, but I am positive that your job is clearly recognized as a fair game. Both boys and girls feel the impact of only a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

نوشته شده توسط IPT2010SD telephone در February 16, 2011 06:06 AM
+

It’s onerous to seek out educated people on this subject, but you sound like you realize what you’re talking about! Thanks

نوشته شده توسط Deanne Toplk در February 16, 2011 08:55 PM
+

Hey, I must say fantastic blog you have, I stumbled across it in Yahoo. Does it get much traffic?

نوشته شده توسط Hwa Guilford در February 17, 2011 01:47 AM
+

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?

نوشته شده توسط seacret nail care در February 17, 2011 11:36 AM
+

I truly love your writing plus the website page in general! Would be awesome to educate yourself where by I'll get that. Make sure to maintain the excellent work. Many of us require far more such web owners exactly on the web and also much less spammers. Wonderful man!

نوشته شده توسط Faustino Paszek در February 18, 2011 05:58 AM
+

Thank you a bunch for sharing this with all people you actually realize what you are talking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my web site =). We may have a link exchange contract among us!

نوشته شده توسط Elenor Mersereau در February 18, 2011 02:12 PM
+

Thank you for another informative site. Where else could I get that type of information written in such an ideal way? I have a project that I'm just now working on, and I have been on the look out for such information.

نوشته شده توسط Herminia Boan در February 19, 2011 12:20 AM
+

I was unaware that this item was tucked away in the Ciao cafe, and when I discovered it, I thought that I would share with visitors a very essential part of my life and how I make my living simply because all of the downfalls I've created in getting prosperous may assist some would-be writer to become a published writer.

نوشته شده توسط Caribbean Travel در February 19, 2011 11:50 AM
+

The way to support the victims of the Japan earthquake.We all will have Discount Coach Handbags.

نوشته شده توسط coach shoulder در May 8, 2011 05:36 AM
+

This blog has quite great reveal comments right here. Here is my resource. Ovguide

نوشته شده توسط Rita Shoman در May 8, 2011 06:20 AM
+

It’s laborious to seek out educated people on this topic, however you sound like you understand what you’re speaking about! Thanks

نوشته شده توسط home made porn در May 8, 2011 08:24 AM
+

I benefit reading this article. I need to learn more on this topic.. Acknowledge gratitude you for writing this great info.. Anyway, I am gonna subscribe to your rss and I wish you erase great articles again soon. Really useful info.

نوشته شده توسط jordans for sale در May 8, 2011 08:57 AM
+

What a lovely day for a 2181842! SCK was here

نوشته شده توسط 2181842 در May 8, 2011 08:57 AM
+

I am normally just an observer when it comes to blogs, but this really made me wish to leave a comment. Excellent work!

نوشته شده توسط rings در May 8, 2011 09:44 AM
+

I like reading and I think this website got some truly useful stuff on it! .

نوشته شده توسط bilstein در May 8, 2011 10:23 AM
+

I continuously visit your blog and retrieve everything you post here however I never commented but these days when I saw this post, i couldn't stop myself from commenting here. great mate!

نوشته شده توسط P1688 Dodge در May 8, 2011 02:25 PM
+

[url=http://fyxyfovid.kutno.pl/halo-3-pc.html]halo 3 pc[/url]

نوشته شده توسط Rowpaywom در May 8, 2011 10:00 PM
+

Would you be desirous about exchanging links?

نوشته شده توسط pompa vp44 در May 8, 2011 11:29 PM
+

I recently came across your blog and have been scaning along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading what you all have to say...

نوشته شده توسط myairshoes در May 9, 2011 01:45 AM
+

The post is absolutely wonderful! Lots of great info and inspiration, both of which we all need! Also like to admire the time and effort you put into your blog and detailed info you offer! I will bookmark your website!

نوشته شده توسط Nike Sneakers در May 9, 2011 02:09 AM
+

Hi webmaster, commenters and all people else !!! The weblog was absolutely implausible! Numerous nice information and inspiration, each of which all of us want!b Keep 'em coming... you all do such a terrific job at such Concepts... cannot let you know how much I, for one appreciate all you do!

نوشته شده توسط lg infinia bundle در May 9, 2011 03:54 AM
+

WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

نوشته شده توسط XpressPro در May 9, 2011 12:36 PM
+

[url=http://ogozy.czeladz.pl/stargate-atlantis-rising-torrent.html]stargate atlantis rising torrent[/url]

نوشته شده توسط elerginna در May 9, 2011 12:53 PM
+

Hello, Neat post. There's an issue along with your site in web explorer, could test this… IE still is the marketplace chief and a big portion of other people will miss your great writing because of this problem.

نوشته شده توسط XpressPro در May 9, 2011 01:04 PM
+

Thanks for your publication. I would love to remark that the first thing you will need to perform is determine whether you really need credit restoration. To do that you will need to get your hands on a replica of your credit profile. That should never be difficult, because government necessitates that you are allowed to be issued one absolutely free copy of your own credit report per year. You just have to request the right men and women. You can either find out from the website for the Federal Trade Commission or maybe contact one of the main credit agencies instantly.

نوشته شده توسط Sarina Petruzzi در May 9, 2011 07:24 PM
+

Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too excellent. I actually like what you've acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is actually a wonderful web site.

نوشته شده توسط Inne در May 9, 2011 07:45 PM
+

אני חייב לשתף אותכם שהזמנתי מטבח חדש ושאר הרהיטים לבית , עשיתי הזמנה של כל הרהיטים ארונות מטבח , ארונות הזזה , חדר שינה מעוצב .

نوشته شده توسط עיצובים در May 9, 2011 08:07 PM
+

It’s actually a nice information and nice blog..I’m actually wanting forward to your subsequent post. very good put up informative content material, Thanks for sharing If you are open to having a guest blog poster please reply and let me know. I will provide you with unique content for your blog, thanks.

نوشته شده توسط Charise Bumbrey در May 10, 2011 12:48 AM
+

“Some give up their designs when they have almost reached the goal; while others, on the contrary, obtain a victory by exerting, at the last moment, more vigorous efforts than ever before.” – Herodotus

نوشته شده توسط Destiny Sham در May 10, 2011 05:17 AM
+

Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you're a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back at some point. I want to encourage you continue your great writing, have a nice evening!

نوشته شده توسط Donny Montilla در May 10, 2011 11:32 PM
+

Omg. Chinese food. You'll be the death of me.|DialforSatanism|

نوشته شده توسط Hemorrhoid Pain Relief در May 11, 2011 02:04 AM
+

Most of whatever you state is astonishingly precise and that makes me ponder why I had not looked at this with this light before. Your piece truly did switch the light on for me personally as far as this particular subject matter goes. But at this time there is actually 1 point I am not necessarily too comfy with and while I make an effort to reconcile that with the central theme of the point, let me see what all the rest of the readers have to say.Well done.

نوشته شده توسط Erlinda Clopton در May 11, 2011 02:10 AM
+

I truly like your style of blogging.Cheers for sharing with us.This is a fantastic project and I hope you get a lot of support!

نوشته شده توسط Willow Petrelli در May 11, 2011 07:07 AM
+

Thank you for another informative blog. Where else could I get that kind of info written in such an ideal way? I've a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such info.

نوشته شده توسط dating در May 11, 2011 04:37 PM
+

Glorious post, I simply passed this onto a colleague who was doing some research on that. I'd also encourage everyone to bookmark this web page to your favourite service to help spread the word. Thanks

نوشته شده توسط Seema Pinkowski در May 12, 2011 02:40 AM
+

Reading i thought it had been very informative. I appreciate you making the effort and energy to put this post together. I signed to your blog RSS. Very informative post. Looking more to something similar to this.

نوشته شده توسط playstation 3 repair guide reviews در May 12, 2011 02:07 PM
+

http://articlemarketingrobotdiscount.org/articlemarketingrobotdownload

نوشته شده توسط article marketing robot scam در May 13, 2011 12:59 AM
+

This is exactly what people need to create more time and money, motivation and getting away from their day job thats trading time for dollars. Leverage yourself with people and money because that is the secret of the super wealthy.

نوشته شده توسط Limo Rental Philadelphia در May 13, 2011 05:42 AM
+

Thank you, post is very useful

نوشته شده توسط Deandre Schnobrich در May 13, 2011 09:34 AM
+

I like the precious information you offer to your articles. I can bookmark your weblog and feature my kids check up here generally. I'm rather positive they'll be informed a variety of new stuff right here than any one else!

نوشته شده توسط auction penny در May 13, 2011 02:16 PM
+

Your blog is good I am impressed by the information that you have on this blog.

نوشته شده توسط Damian در May 13, 2011 02:59 PM
+

Good day to you my friend. I wanted to give you a simple note to give my thanks. I have been studying your blog for a month or so and have picked up an excessive amount of good data as well as loved the best way you've got setup your blog. I'm making an attempt to setup my own blog however I feel it's far too general. I wish to focus more on particular topics. Being all issues to all folks is not all that its cracked up to be. Many thanks.

نوشته شده توسط Hunter Cacioppo در May 13, 2011 04:49 PM
+

Today with the advent of the computerized age, everything from the way we work to the way we live has changed and the reformation is also found in the way business is done today.

نوشته شده توسط specialized bikes در May 13, 2011 06:55 PM
+

I'm commenting to make you understand what a wonderful encounter my princess obtained going through your site. She mastered several issues, most notably how it is like to possess an incredible coaching mood to have others clearly learn about certain problematic issues. You actually exceeded our own expectations. Thanks for offering such invaluable, trustworthy, explanatory and as well as easy guidance on that topic to Gloria.

نوشته شده توسط Denyse Jorge در May 14, 2011 12:57 AM
+

An fascinating dialogue is worth comment. I believe that it is best to write extra on this subject, it won't be a taboo topic but typically people are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

نوشته شده توسط Somer Coonrod در May 14, 2011 09:17 AM
+

The following time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my choice to read, however I really thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you would fix in case you werent too busy searching for attention.

نوشته شده توسط free radicals with green tea در May 14, 2011 10:57 PM
+

There is noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure nice factors in features also.

نوشته شده توسط free radicals with green tea در May 14, 2011 11:30 PM
+

hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

نوشته شده توسط Callie Cadden در May 15, 2011 01:50 AM
+

Your posts usually possess a decent amount of really up to date info. Where do you come up with this? Just saying you are very resourceful. Thanks again

نوشته شده توسط contact lenses without prescription در May 15, 2011 08:49 AM
+

Spot on with this write-up, I actually think this web site wants way more consideration. I’ll most likely be again to read far more, thanks for that info.

نوشته شده توسط treating anxiety disorders herbal remedies در May 15, 2011 04:37 PM
+

Spot on with this write-up, I really think this website wants far more consideration. I’ll most likely be once more to learn far more, thanks for that info.

نوشته شده توسط treating anxiety disorders herbal remedies در May 15, 2011 05:05 PM
+

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!Top Web Hosting Providers

نوشته شده توسط hosting top 10 در May 16, 2011 12:50 AM
+

I just couldn't depart your website before suggesting that I really loved the usual information a person supply to your guests? Is going to be back continuously to inspect new posts

نوشته شده توسط Kam Triana در May 16, 2011 10:23 AM
+

I’m impressed, I need to say. Really hardly ever do I encounter a blog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you may have hit the nail on the head. Your concept is excellent; the problem is something that not enough individuals are speaking intelligently about. I'm very comfortable that I stumbled throughout this in my seek for one thing relating to this.

نوشته شده توسط different type of herpes در May 16, 2011 10:54 AM
+

That is the fitting weblog for anybody who desires to find out about this topic. You realize so much its almost exhausting to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

نوشته شده توسط dating and dealing with genital herpes در May 16, 2011 11:30 AM
+

Wow! wonderful piece of information, I had come to know about your blog from my friend nandu , hyderabad,i have read atleast 7 posts of yours by now, and let me tell you, your website gives the best and the most interesting information. This is just the kind of information that i had been looking for, i'm already your rss reader now and i would regularly watch out for the new posts, once again hats off to you! Thanks a ton once again, Regards, Multibagger Stocks

نوشته شده توسط Harshad Mehta Scam 1992 در May 16, 2011 06:24 PM
+

Hello there just needed to say howdy, soon after lurking inside the shadows for so lengthy and subsequent your weblog with intrested. I needed to comment I'm a previous pupil given that graduating I've began my very own style business and my newest 1 would be to do with Airport parking, I'm hoping you're in a position to possess a appear and allow me to understand what you feel?

نوشته شده توسط Hot Press Release در May 16, 2011 07:14 PM
+

This actually answered my problem, thank you!

نوشته شده توسط important facts about herpes treatment در May 16, 2011 08:13 PM
+

I the efforts you have put in this, regards for all the great articles .

نوشته شده توسط fatty liver در May 17, 2011 05:45 AM
+

Hi, Thanks for your page. I discovered your website through Google and hope you keep making more quality articles.

نوشته شده توسط Jody Teigen در May 17, 2011 07:59 AM
+

I dugg your post. Thanks for your site!

نوشته شده توسط what causes blister type bags under eyes در May 17, 2011 08:36 PM
+

Hi there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

نوشته شده توسط Eulah Palinski در May 18, 2011 10:07 PM
+

Woh I your blog posts, saved to bookmarks ! .

نوشته شده توسط phone spy در May 19, 2011 01:29 AM
+

Fantastic post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Bless you!

نوشته شده توسط Shaunta Ledsinger در May 19, 2011 02:37 AM
+

היי, רציתי להמליץ לכם על אתר המכיל ויטרינות ועוד..

نوشته شده توسط פינות אוכל در May 19, 2011 08:27 AM
+

Hey there this is a good post. I'm going to e-mail this to my friends. I stumbled on this while exploring on bing I'll be sure to come back. thanks for sharing.

نوشته شده توسط Baltimore Website Designer در May 19, 2011 09:10 AM
+

Doh! What a idea! Stunning .. Brilliant

نوشته شده توسط best fat burner در May 20, 2011 07:28 AM
+

A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying more on this topic. If doable, as you become experience, would you thoughts updating your weblog with extra details? It's highly useful for me. Huge thumb up for this weblog submit!

نوشته شده توسط coach luggage در May 20, 2011 07:35 AM
+

Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Ie. I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

نوشته شده توسط Austin Traw در May 20, 2011 01:35 PM
+

superb, and it's leading our son and the family consider that the topic is excellent, which is certainly truly important. Thank you for all!

نوشته شده توسط coach outlet در May 20, 2011 02:48 PM
+

http://www.emekcioglunakliyat.com/elazig/ Hello. Blogs have been following your site. I want to ask your friends to comment here or there. Is that an answer?

نوشته شده توسط evden eve nakliye در May 20, 2011 06:49 PM
+

After research just a few of the weblog posts in your web site now, and I really like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and shall be checking back soon. Pls try my web site as effectively and let me know what you think.

نوشته شده توسط запчасти к мотоблоку в харькове در May 20, 2011 07:28 PM
+

splendid ideas you have shown on this page. This is really

نوشته شده توسط herve leger sample sale در May 20, 2011 08:52 PM
+

wonderful post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You must continue your writing. I'm confident, you have a great readers' base already!

نوشته شده توسط akcesoria kosmetyczne در May 22, 2011 03:06 AM
نظر بديد
نام (Name):

پست الکترونيک (Email):

 آدرس سايت (Webpage):

نظرات (Comments):

 
 اطلاعات مرا به خاطر بسپار
Save my information
Ø Archive Page ×

    Mohammadreza Shajarian    Window    Tehran    Trainer   
Nostalgia    Marzieh Boroumand    Siosepol    شادی و شادمانی پس از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی    hassan rouhani   

Ø صفحه بايگانی ×
 
Powered by Movable Type 3.2 - Hosted by GARDOON